Menu

Võrumaa noortekeskused said üle 10 000 euro projektirahastust

FOTO: Andrei Javnašan Võrumaa Teataja

Võrumaa noored saavad sel aastal osaleda mitmes huviringis ja sündmustel, mis teostuvad tänu Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursile.

Ühtekokku eraldati riigi toetus kümnele projektile kogusummas 10 539,74 eurot. Rahastuse abiga viiakse tänavu Võrumaal ellu mitmeid põnevaid noortele suunatud sündmusi ja ettevõtmisi. Näiteks alustatakse ühinevate valdade noorte integreerimist ja rajatakse fotostuudio.

Projektide hindamiskomisjonis osalenud ENTK peaeksperdi Birgit Rasmusseni sõnul olid kõik taotlused ühtlaselt heal tasemel, mistõttu jagus toetust kõigile noortekeskustele.

“Mul on hea meel, et tegevuste ja sündmuste ideed olid sündinud noorte ja noorsootöötajate koostöös ning noori mitte ainult ei kaasata, vaid nad osalevad aktiivselt kogukonna tegemistes,” ütles Rasmussen. “Silmapaistvaim oli Rõuge vallavalitsuse projekt, mille raames alustatakse ühinevate valdade noorte omavahelist integreerimist ja ühendamist.”

Fotostuudio on jätk eelmise aasta nutikate lahenduste toa projektile, mille mõte tekkis noorte endi poolt. Samamoodi soovivad noored ise teha väljasõite Varstu valla noortega, teha nendega ühistegevusi, kasutades selleks ka fotostuudiot. Projektiga püütakse Rõuge ja Varstu valla noorsootöö siduda ühtseks tervikuks, et ühinenud vallas jätkuks noorsootöö veelgi suurema hooga kui seni.

Maakonnale eraldatava toetussumma suurus sõltub seal elavate noorte arvust. Nii oli mõnes maakonnas, kus oli palju taotlejaid, iga euro peale tihe konkurents. Mõnes aga sai kõiki projekte toetada täies mahus.

Ühtekokku esitati avatud noortekeskuste projektikonkursile 222 projekti, mis on 15 võrra enam kui eelmisel aastal. Maakondlike hindamiskomisjonide ettepanekute alusel eraldatakse selle aasta konkursi raames toetust 178 projektile üle kogu Eesti kogumahus 236 197 eurot.

Võrumaal avatud noortekeskuste projektikonkursist rahastuse saanud projektid:

Rõuge ANK; “Fotostuudio rajamine Rõuge noortekeskusesse ja ühistegevused Varstu noortetoaga”; 1473,03 eurot

Antsla Noortekeskus; “Helitehnika soetamine mitteformaalseks pilliõppeks ja noortekeskuse sisustamine”; 1136 eurot

Misso Avatud Noorteklubi; “Misso noored ühtseks meeskonnaks”; 846 eurot

Haanja ANK; “Noored majja ja staadionile”; 1200 eurot

Noorteklubi Urvaste valla NOORED; “Noorteklubile köögimööbli soetamine”; 950 eurot

Vastseliina Noortekeskus; “Motiveeritud noored Vastseliina vallas”; 1200 eurot

Sõmerpalu Avatud Noortekeskus; “Noortekeskus kaasaegseks”; 976 eurot

Mõniste Avatud Noortekeskus; “Olmetingimuste parandamine Mõniste ANKis ning koostöö jätkamine naabritega Tahevast ja Karulast”; 1200 eurot

Võru Noortekeskus; “Mobiilse noorsootöö arendamise projekt”; 1010,72 eurot

Lasva valla noortekeskus; “Silmaringi avardamine läbi filmikultuuri”; 547,99 eurot

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next