Menu

Viitina mõisapark sai enam kui 100 000 euro toel korda

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Nii kohalikud kui möödasõitjad on kindlasti märganud, et Viitina mõisapark on selle kevadega väga palju muutunud – Rõuge Vallavalitsus viis seal ellu Viitina pargi rekonstrueerimise I etapi projekti.

Lisaks pargile sai uue ilme ka Järvesaar, mis on vallarahva jaoks oluline puhkekoht. Seal toimuvad iga-aastased valla laulu- ja tantsupeod ning muud, peamiselt suvised, sündmused.

Projekti käigus korrastati pargis ja Järvesaarel jalgrajad, rajati uusi puhkekohti ning hooldati haljastust. Puistut harvendati 520 puu võrra, maha võeti ligi 1,6 hektarit võsa.

Rõuge valla keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo: “Puude- ja võsaraie toimus koostöös projekteerija ja kogenud maastikuarhitekt Kati Niibo ning Keskkonnaameti spetsialistiga. Viimased korrektuurid raiemahtu tegid väga loodussõbralikud arboristid firmast OK ACER OÜ. Raiete eesmärgiks oli tuua esile kinnikasvanud vaated kaunile Meegomäele, mõisa peahoonele ja Järvesaarele ning taastada maastikupargile omane kaunis visuaal. Muidugi ei unustatud selle juures ka pargi elurikkust, mille säilitamiseks hooldati näiteks 30 vana elustikupuud, mis jäävad elupaigaks erilisele pargi faunale ja floorale.”

Raie järel sai pargialune korrastatud ning kahjustada saanud teekate taastatud. Kõige suuremaks ja esinduslikumaks muudatuseks on Viitina mõisa peahoone ette rajatud esiväljak, mida kaunistavad mõisakivi ning 215 roosi ja ligi 400 muud ilutaime.

Projekti lõpetamine ning objekti pidulik avamine toimub reedel, 26. mail kell 19 algaval Rõuge valla laulu- ja tantsupeol. Peo rongkäik algab kell 18.45 Viitina mõisahoone eest, värskelt uue ilme saanud platsilt. Pidumarsile järgneb kontsert uuenenud Järvesaarel, kus astuvad üles Rõuge lasteaia, põhikooli ning rahvamaja lauljad ja tantsijad.

Mõisapargi uuendamise projekti koostas Hüüp OÜ, töö viis ellu MPI Kivipaigaldus OÜ ning omanikujärelevalvet tegi OÜ Äärejuht.

Väikese pildigalerii ilusast Viitinast leiab aadressilt http://img.gg/7vxdONJ
Piltidel pole kõike uut ja põnevat kajastatud, et külastajatele jääks veel küllaga kevadist avastamisrõõmu!

Viitina pargi uuendamist rahastas riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) Ühtekuuluvusfondist ja siseriiklikust keskkonnaprogrammist kokku 108 738 euroga. Ühtekuuluvusfondi toetus tuli EL struktuuritoetuste meetmest „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine”.

15 PÄEVA ENIMLOETUD