Menu

Eestis on elektroonilise järelevalve all 126 isikut

Võrumaa Teataja

Kohtud võimaldasid mullu elektroonilise järelevalve all viibida kokku 277 isikul ja selle aasta 10. juuli seisuga kandis Eestis elektroonilist jalavõru 126 isikut.

2016. aastal määrati elektroonilise valve alla 277 isikut, mis on mõnevõrra vähem kui 2015. aastal, kui elektroonilise valve alla määrati 282 isikut, ütles kolmapäeval BNS-ile justiitsministeeriumi pressiesindaja.

Kui arvestada kriminaalhooldusaluste koguarvu vähenemist, siis elektroonilise valve kasutamise osakaal võrreldes 2015. aastaga suurenes.

Pressiesindaja sõnul on kasvanud ka vahistamise asemel elektroonilise valve rakendamine - 2015. aastal tegid kohtud seda 14 juhul ja 2016. aastal 33 juhul. Samuti on kasvanud elektroonilise valve määramine käitumiskontrolli tingimusena - 2015. aastal tegid kohtud seda 27 juhul, 2016. aastal 55 juhul.

Elektroonilise valve kasutamise vähenemine vanglast tingimisi enne tähtaega vabastamisel on seletatav niisuguste vabastatute arvu üldise vähenemisega.

Elektroonilist valvet kohaldatakse Eestis 2007. aasta maist.

KUUM

ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next