Menu

Perearst ei saa kinnitada õppuri sobivust valitud erialale

Võrumaa Teataja

Saabumas on uus kooliaasta ja sellega seoses pöördub perearsti vastuvõtule üha rohkem kutsekoolidesse astujaid, kes vajavad sisseastumiseks tervisetõendit, samas rõhutavad perearstid, et nad ei saa kinnitada ühegi tõendiga õppuri sobivust valitud erialale.

Meedikute sõnul nõutakse üldiselt tervisetõendit, mis kinnitab või lükkab ümber noore sobivuse teatud elukutse õppimiseks. On ka koole, mis nõuavad väljavõtet tervisekaardist.

Eesti Perearstide Selts soovib tähelepanu juhtida sellele, et perearst ei ole pädev väljastama tõendit, mis kinnitaks või lükkaks ümber inimese sobivuse teatud eriala jaoks. Perearsti pädevuses ei ole ka erinevate erialadega kaasnevate riskide hindamine, vaid sellist sobivust saavad Eestis hinnata vaid töötervishoiuarstid.

Vastavalt andmekaitseseadusele kuulub inimese terviseinfo delikaatsete isikuandmete alla ning ühelgi koolil ei ole õigust nõuda väljavõtet õpilase tervisekaardist. Kooliõde saab vajadusel alaealiste laste perioodilise tervisekontrolli kohta käiva info kätte digiloost. Kui õpilase perearst või eelmine kooliõde ei ole digilukku vajalikke läbivaatuse andmeid sisestanud, siis võib tal paluda seda teha. Kui ametikooli astujal esineb õppimist mõjutavaid tervisehäireid, peab sellest kooli teavitama õpilane ise, alaealiste puhul lapsevanem või eestkostja.

Ülikoolid tervisetõendeid ei nõua, ometigi õpetatakse ka ülikoolides väga vastutusrikastele erialadele tööle minevaid inimesi.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next