Menu

Erametsakeskuse maaparandustoetuse taotlusi esitati 385 000 euro eest

Võrumaa Teataja

Erametsakeskuse maaparandustoetusele laekus taotlusi 385 000 euro eest, toetuse eelarve on 200 000 eurot.

Sel aastal küsiti metsamaaparandustöödeks toetust pea kaks korda rohkem kui eelarves vahendeid. Kokku esitati 84 taotlust kogusummas 385 355 eurot, toetuse eelarve on 200 tuhat eurot. Viimastel aastatel on metsaomanike huvi toetuse taotlemise vastu püsinud kõrge, teatas erametsakeskus.

Metsamaaparandustööde toetuse abiga pannakse vanades kraavides vesi uuesti voolama. Toetatakse kuivenduskraavide, eesvoolude ja truupide uuendamist ning voolunõvade rajamist. See parandab liigniisketel aladel asuvate metsade kasvutingimusi, suurendab puistu juurdekasvu ning hõlbustab metsadele ligipääsu. Uute maaparandussüsteemide rajamiseks erametsakeskusest toetust küsida ei saa.

2014. aastal tehtud erametsade infrastruktuuri uuringu järgi on ligemale pooled vanad kraavid maaparandussüsteemide registris arvele võtmata. Sama uuringu järgi asuvad aga umbes pooled Eesti erametsad märgadel kasvukohtadel, mistõttu jääb täna registreeritud maaparandussüsteemide mõju erametsadele tagasihoidlikuks.

KUUM

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED

Prev Next