Menu

Toidulisandite D-vitamiini sisaldus ei vasta tihti pakendil märgitule

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrumaa Teataja

Veterinaar- ja toiduameti analüüs tuvastas, et mitmete toidulisandite D-vitamiini sisaldus ei vasta pakendil märgitule.

Veterinaar- ja toiduameti käesoleval aastal läbi viidud analüüside eesmärk oli kontrollida, kas tooted sisaldavad D-vitamiini samas koguses nagu on kirjas pakendi märgistusel, teatas amet BNS-ile. Kaalu alandamiseks mõeldud toodete puhul uuriti, ega tooted ei sisalda ohtlikku ainet sibutramiini.

Sibutramiin on ohtlik aine, kuna võib muu hulgas põhjustada insulti ja infarkti. Sibutramiin oli ravimites varem kasutusel, kuid nüüd enam mitte, kuna sibutramiini kasutamise riskid kaalusid üles sellest saadava kasu. Kaalualandustoodetest sibutramiini ei leitud.

Kahekümnest analüüsitud D-vitamiini tootest ei olnud kolm märgistatud korrektselt. Ühe D-vitamiini toote, Solvitale vitamiin D+Omega 3 partii, mille parim enne kuupäev on 16. august 2019, ei sisaldanudki D-vitamiini. Ühe toote, fits.ee vitamiin D3 tabletid 1000 IU partii, mille parim enne kuupäev on 31. juuli 2018, sisaldas vähem D-vitamiini kui pakendil kirjas ja Apotheka Vitamiin D3 kapslid 30 µg partii, mille parim enne kuupäev on 31. jaanuar 2020, sisaldas rohkem D-vitamiini kui pakendil kirjas.

Analüüside tulemused kehtivad ainult konkreetsete partiide kohta. Nende partiide kohta tehti ettevõtetele ettekirjutused ja toodete müük keelati, samuti teavitati nendest toodetest ka teisi liikmesriike.               

Toidulisandite tootjad, turustajad ja vahendajad vastutavad selle eest, et tooted oleksid inimeste tervisele ohutud ja vastaksid nõuetele. Veterinaar- ja toiduameti roll on järelevalve käigus hinnata, kas toidulisandite tootjad, turustajad ja vahendajad täidavad kehtestatud nõudeid.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED