Menu

Eestis korraldati eelmisel aastal 10 343 riigihanget

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrumaa Teataja

Eestis korraldati eelmisel aastal kokku 10 652 riigihanget, koguväärtusega 2,1 miljardit eurot; aasta varem korraldati Eestis 10 343 riigihanget.

2016. aastal sõlmiti valdav enamus riigihankelepinguid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega. Sellegipoolest on Eestis tegutsevatest väikese ja keskmise suurusega ettevõtetest riigihankelepingutega seotud väike osa, teatas rahandusministeerium.

"Riigihangete poliitika fookuses oli ja on jätkuvalt toetada väikese ning keskmise suurusega ettevõtete riigihangetel osalemist," ütles riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane. "Kuna väikese ja keskmise suurusega ettevõtete riigihanketurule juurdepääsu tagamine on üle kogu Euroopa riigihankepoliitika üks prioriteet, siis hakkasid ka Eestis uue riigihangete seaduse jõustumisel kehtima erinevad seda toetavad meetmed."

"Näiteks jõustus piirang, et hankija ei tohi üldjuhul nõuda ettevõtjalt hankelepingu eeldatavast maksumusest rohkem kui kahekordset käivet ning suuremate hangete puhul peab kaaluma võimalust jaotada hange väiksemateks osadeks," lisas Mesilane.

"Hanke korraldajatel soovitame ka julgemalt kasutada hindamiskriteeriumites innovatsiooni, keskkonnahoidu ja sotsiaalseid väärtusi edendavaid tingimusi, aga ka muid kvaliteediga seonduvaid kriteeriume," ütles Mesilane. "Seni on Eestis läbi aastate olnud populaarseim pakkumuste hindamise kriteerium madalaim hind, selle praktika muutmiseks tegeleme jätkuvalt koolitamise ja nõustamisega ja teeme koostööd erialaliitudega, et tõsta üldist teadlikkust nii hanke korraldamisel kui sellel osalemisel."

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED