Menu

Erametsaliit: riik võiks tulevikus maksta ökosüsteemi pealt

  • Kirjutas BNS

Võrumaa Teataja

Metsaomanike esindusorganisatsiooni Eesti Erametsaliidu hinnangul võiks riik tulevikus keskkonnahoiu tasustamisel lähtuda koosluse väärtusest, mitte saamata jäänud raietulust.

"Ökosüsteemiteenuste loogika järgi ei saa teenuste aluseks olla vaid puidutulu, kuna väärtuste skaala on märksa laiem. Näiteks võib remmelgapuistu olla väga madala puidu juurdekasvuga, kuid selle ökosüsteemne väärtus on kõrge, kuna remmelgas on väärtuslik õietolmuallikas mesilastele," ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Mikk Link pressiteate vahendusel.

Erametsaliidu volinikud näevad vajadust üle vaadata senise keskkonnahoiu alused ja arvestada metsakeskkonna kaitsel kõiki ökosüsteemseid väärtusi, märkis liit. Samal ajal vajab ülevaatust ka keskkonnakaitse rakenduslik pool. "Käsk, keeld ja piirang on maaomanike kaasamisel eelmise sajandi lahendused. Jätkusuutlik on vabatahtlik ja majanduslikult motiveeritud keskkonnakaitse," märkis Link.

Praegu saavad metsaomanikud, kelle metsas leidub vääriselupaiku, sõlmida riigiga 20-aastase lepingu ala vabatahtlikuks kaitseks ja riik maksab selle eest metsaomanikule tasu metsa majandamisest saamata jäänud puidutulu alusel.

15 PÄEVA ENIMLOETUD