Menu

Seadusemuudatus lubab uuest aastast ettevõtet välisriigist juhtida

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrumaa Teataja

Justiitsministri määrusega kaob tuleva aasta 15. jaanuarist alates äriseadustikust nõue, mis kohustas Eesti äriregistrisse kantud firmade juhatustel Eestis asuda – seega tohib edaspidi Eestis registreeritud juriidilisi isikuid välisriigist juhtida.

"Inimesed, eriti ettevõtlussektoris, on muutunud mobiilsemaks. Peame nende vajadustega sammu pidama ja kaasa aitama innovatsiooni ning majanduse edendamisele. Selleks võimaldamegi uuest aastast Eestis registreeritud ettevõtet juhtida välisriigist, aidates sellega kaasa muuhulgas ka meie innovatsiooni eduloo, e-residentsuse, jõudsamale arengule," ütles justiitsminister Urmas Reinsalu, kelle sõnul on äriseadustiku muudatuse peamine eesmärk toetada paindlikumat ettevõtluskeskkonda.

Ettevõte, mille juhatus asub välisriigis, peab Eestis määrama kontrollitud taustaga kontaktisiku, kes on õigustatud vastu võtma juriidilisele isikule suunatud tahteavaldusi ja menetlusdokumente. Nendeks võivad olla näiteks notarid, audiitorid või advokaadid. Nii kontaktisiku andmed kui ka välisriigis asuva juhatuse sealne aadress tuleb esitada äriregistrile. Kui aga juriidiline isik, kelle juhatus ei asu Eestis, jätab kontaktisiku määramata, võib registripidaja algatada juriidilise isiku sundlõpetamise.

Finantssektoris tegutsevate ettevõtjate suhtes kehtivad kõrgendatud nõudmised, mistõttu peab nende juhatus ka edaspidi asuma Eestis. Lisaks tuleb alates eeloleva aasta 15. jaanuarist kõigil ettevõtjatel esitada äriregistrile oma e-postiaadress, mis kantakse ettevõtja registrikaardile. Sellega paraneb riigi elektrooniline suhtlus ettevõtjatega.

15 PÄEVA ENIMLOETUD

VIIMASED