Menu

PRIA maksis 2015. aastal toetusteks 229 miljonit eurot

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Möödunud aastal maksis põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) 23 337 taotlejale toetusteks 229,2 miljonit eurot; kokku on PRIA 15 tegevusaasta jooksul välja maksnud 2,65 miljardit eurot.

2014. aastal makstud toetuste summat mullune ei ületanud, vaid jäi sellest 13 protsenti väiksemaks ning toetusesaajaid oli ligi 1300 vähem. Põhjuseks on Euroopa Liidu kahe rahastusperioodi vahetumine. 2007-2013 maaelu arengukava (MAK) eelarvest oli jäänud kasutada alla 5 protsendi, samas uue perioodi toetusmeetmed hakkasid mullu alles rakenduma ning taotlemisest toetuse kättesaamiseni võib kuluda kuid või aastaid, teatas PRIA.

"Lisaks 229 miljoni euro väljamaksmisele tegime oluliselt rohkem, 283 miljoni ulatuses määramisotsuseid," ütles PRIA peadirektor Jaan Kallas. "Rakendus hulk uusi meetmeid, millega seoses tuli uusi nõudeid õppida nii PRIA-l kui klientidel," lisas ta.

Kokku tegi PRIA väljamakseid 80 alameetmest, millest 18 olid uued või ühekordsed erakorralised toetused seoses seakatkuga või keerulise turusituatsiooniga.

Mullu 31. detsembril oli ka tähtaeg MAK 2007-2013 viimaste summade väljamaksmiseks. Kokku kasutati lõppenud perioodi 934,5 miljoni euro suurusest eelarvest ära 933,6 miljonit ehk 99,9 protsenti.

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 eelarve on 107,1 eurot ja aasta lõpuks oli 96,05 protsenti sellest välja makstud. 31. detsembriks tuli PRIA-le esitada viimased kuludokumendid investeeringutoetuste kättesaamiseks ja viimased väljamaksed toimuvad eeldatavalt aprillikuus.

"PRIA seisukohast oli 2007-2013 hea periood," ütles Kallas. "MAK-i lõpptulemus on parim võimalikest ja EKF-i eelarve kasutamine läks viimasel aastal samuti tempokalt. Eesti on üks väheseid riike, kus EL-i auditid ei teinud üle miljoni euro suuruseid sanktsioone. Tänu sellele saime kõik saadaolevad toetused välja maksta."

Mullu makstud toetustest suurima osa, 106,2 miljonit eurot, said üheksat liiki otsetoetuste taotlejad, keda on üle 17 000. Seitse toetust neist on uued. Detsembris valmis 97 protsenti otsetoetuste otsustest, määramised-maksed veel kestavad.

MAK 2007-2013 toetusi 31 alameetmest maksis PRIA välja 74,7 miljonit eurot. Poole sellest moodustavad põllumajanduslikud keskkonnatoetused. Noored põllumajandustootjad said tegevuse alustamiseks 8,7 miljonit eurot, 5,6 miljonit maksti LEADER-toetusi, 5 miljonit maamajanduse mitmekesistamise investeeringutoetusteks. Kaheteistkümne EKF meetme toetusi maksis PRIA 2015. aastal välja 11,66 miljonit eurot.

Uue MAK 2014-2020 esimesi toetusi maksis PRIA 12,8 miljonit eurot viiest meetmest. Kuigi summa pole suur, toimusid uue MAKi 17 arengutoetuste ning 14 keskkonnatoetuse taotlusvoorud. Eelarve nende toetuste määramiseks on üle 202 miljoni euro, määramisi tehti 122,5 miljoni ulatuses ning määramised-maksmised jätkuvad.

2015. aasta oli eriti raske seakasvatajatele ja piimasektorile. Euroopa Liit võimaldas Eesti piimatootjatele erakorralist abi ligi 6,9 miljonit eurot. Lisandus EL-i ja Eesti riigi erakorraline toetus piimalehma- ja sealiha-sektorile, kokku 10,55 miljonit eurot.

Jätkusid koolipiima ning koolipuuvilja ja -köögivilja programmid, mille toetamiseks maksis PRIA välja 2,46 miljonit eurot. Turukorraldustoetusi maksti kokku 560 000 eurot. 3,4 miljoni euro ulatuses toetas Eesti riik põllumajanduse ja kalandusega seotud tegevusi: koolitused ja praktika juhendamised, turuarendus ja nii edasi.

15 PÄEVA ENIMLOETUD