Menu

Jõulumeenutusi

Juba traditsiooniks saanud jõulutegemiste lõpukontsert Katariina kirikus. Foto: ANDREI JAVNAŠANJÕULUD KOOLIS • Jõulude ootamise aeg algas Võru 1. põhikoolis advendijuttudega noorematele klassidele esmaspäeva hommikuti. Peagi kujundas iga klass oma klassiuksele plakati, millel kirjas mõni vahva jõululuuletus. Päev-päevalt tekkis jõulukaunistusi juurde nii klassidesse kui kogu koolimajja, tekitades meeleolu. Nii jutukuulamise järel vestlusringi pidades kui omakeskis jõulukaunistusi valmistades oli võimalus teema üles võtta ning rääkida olulistest asjadest: sõprusest; usaldusest; sellest, et võiksime olla veelgi tähelepanelikumad ja hoolivamad üksteise vastu.


Ka tänavu osalesid 25 meie kooli õpilast Unicefi projektis „Väike heategu”. Jõulukaartide müügist koguti raha nende laste toetuseks, kellel elus väga hästi pole läinud, kellel pole vanemaid või kodu, keda on tabanud õnnetus või mõni haigus. Usume, et väikest heategu tehes muutusid projektis osalenud lapsed ka ise paremateks ja hingelt ilusamateks.


Meie 8.b klass otsustas loobuda omavahel tehtavatest jõulupakkidest ning ostis saadud raha eest koera- ja kassitoitu. Kaasa võeti ka tekke ja mänguasju ning veedeti pärastlõuna Võru loomade varjupaigas. Õpilased tõdesid, et andmisrõõm on saamisrõõmust suurem: ise näinud neid õnnetuid loomi, kelle peremehed on mingil põhjusel hüljanud, said nad aru, et olid oma kinkidest loobudes teinud õige otsuse.


Koolis toimus „Päkapikud piiluvad” nädal, mille käigus peeti silmas kõikide tegemisi ja kokkuvõtte kandis ette jõuluvana. Päkapikkude raportist selgus, et meie lapsed on heasoovlikud, mõistvad ja abivalmid ning enamasti ka õpivad tublisti. Mõnele õpilasele, kel töös mõned lüngad tekkinud, olid ka manitsussõnad saadetud. Usume, et neist uuel veerandil ka õppust võetakse.


On traditsiooniks saanud, et jõulupidude järel pannakse kooli jõulutegemistele punkt kontserdiga. Nagu ikka, toimus ka tänavu meie jõulukontsert Katariina kirikus. Kaunid jõululaulud õpetasid õpilastele selgeks meie muusikaõpetajad Helga Ilves ja Külli Heliste, vahetekstid huvijuht Ülle Tamm.


Täname kõiki, kes aitasid kaasa ettevõtmistes, läbi mille tekkis meie koolipere südameisse helge jõulutunne!

Soovime kõigile kaunist pühadeaega!