Menu

Riigikogulane vastab oma uusaastasoovide kohta

Foto: WikipediaKÜSIMUS–VASTUS • Seekord lähenesime riigikogulastele pühademeeleolus ja küsisime: mida ootate uuelt aastalt a) iseendale, b) oma riigile ja rahvale?

Valdo Randpere (Reformierakond):
Uuelt aastalt ootan head tervist, huvitavaid mõtteid ja tuge nende mõtete elluviimiseks. Oma riigile ja rahvale soovin, et ometigi lõppeks maailma majanduses rahutud ajad ning Eesti saaks edasi areneda nii, et me kõik võiksime tunda, et meie elu läheb paremaks. Eestlased on viimastel aastatel väga tõsiseid pingutusi teinud ja selle läbi meie oma riigi rahanduse kontrolli all hoidnud. Loodetavasti annab see järgmisel aastal tulemusi ja inimesed saavad aru, et need pingutused ei ole olnud asjatud.

Rein Randver (SDE): Soovin kõigile meile lootuste, eesmärkide täitumist, hoolivust ja üksteisemõistmist. Tugevat tervist saabuvaks aastaks!

Meelis Mälberg (Reformierakond): Isiklikus plaanis soovin, et selle aasta septembris ilmavalgust näinud väike Marta ilusasti kasvaks ja issil-emmel temast palju rõõmu oleks. Loodan ka Värskas asuva kodu ehitusega lõpule jõuda.
Meile kõigile soovin uuel aastal rohkem usku eelkõige iseendasse, aga ka oma riiki. Vaatamata suurtele raskustele oleme praeguseni võrdlemisi hästi hakkama saanud. Meid ei ole just väga palju ning seda suuremat vastutust kannab igaüks oma riigi ja rahvuse püsimise eest. Virisemine ja anonüümne parastamine ei vii edasi ega tee kellegi elu paremaks. Ütleb ju vanasõnagi, et kus viga näed laita, seal tule ja aita!
Soovin, et igaüks meist leiaks oma koha ja saaks anda oma oskuste-võimetekohase panuse eelkõige oma kodukoha ja seeläbi terve Eesti kaunimaks ja paremaks muutumiseks. Võrumaa Teataja tegijatele soovin uueks aastaks teravat sulge ja palju heasoovlikke lugejaid!

Inara Luigas (Keskerakond): Iseendale suuri ootusi pole. Põnevust aga uuelt aastalt ootan küll. Ootan põnevusega, mis ikkagi hakkab juhtuma euro rahaga ja Euroopa Liiduga. Täna pole ju maailmas ühtegi inimest, kes täpselt teaks, kuidas kriis lõppeb. Paljud proovivad kätt finantsnõiakunstis, et olukorda päästa – ka meie riigi valitsus, kuid tulemuseta.
Seega – kas ootan või mitte, aga tean, et järgmine aasta tuleb Riigikogu rahanduskomisjonile tuline aasta, sest paljud seadused tahavad muutmist. Kriis ei lõppe niipea. Tuleb järelikult tööaasta ja loomulikult soovin siis suvel puhata.


Oma riigile soovin mõistlikku valitsemist valitsuse poolt. Rohkem ausust ja ausat juttu oma riigi rahvale. Erakondadele vähem vastandumist ja rohkem ühisosade otsimist, leidmaks lahendusi, kuidas riigis majanduslangusega toime tulla. Rohkem tähelepanu paljulapselistele peredele ja puuetega inimestele ehk nendele, kes sellistes oludes raskelt toime tulevad. Rohkem tööd ja töökohti. Kiigeplatsid on nüüd valmis, hulk üritusi kultuurikalendris, nüüd tahab rahvas tööd teha ja töö eest palka saada. Selle nimel tuleb pingutada.
Soovin, et rahvas ei oleks kuulaja, vaid rohkem nõudja, sest kuulub ju võim Eesti riigis rahvale, mitte kellelegi muule. Ja kõik teised institutsioonid peavad rahva tahet täitma, selle nimel kõvasti tööd tegema ja tulemustest ette kandma.
Soovin kodukandi inimestele ikka tervist ja vastupidavust, rõõmu väikestest õnnestumistest ja heategudest! Hoolivust ja lugupidamist iseenda ja teiste vastu!
Head vana aasta lõppu ja head uut aastat!


Priit Sibul (IRL): Mulle meeldib rohkem tegutseda ja siis tehtu üle rõõmu tunda või aeg-ajalt ka arutada ja mõista, miks kõik päris nõnda ei läinud, kui loodetud või planeeritud. Ma ei ole just suur unistaja või lootja. Aga kui mõelda, mida ma ootan, siis ennekõike seda, et noored mõistaksid teadmiste omandamise vajalikkust ning õpiksid, et tööealised saaksid teha tööd, et meil kõigil oleks piisavalt sõpru ja lähedasi, kelle seltskonda nautida. Enesele ootan ennekõike mõistmist, et kõige olulisem on leida aega ka oma perele ja lähedastele. Tahan olla tänavusest rohkem oma perega ja aidata ning avastada maailma ühes oma lastega.

Heimar Lenk (Keskerakond): Iseendale loodan ikka tervist, sitkust ja vastupidavust, et sellel üsna keerulisel ajahetkel vastu pidada ning oma Mina mitte kaotada. Kerge see ei ole.
Riigile ehk siis valitsusele, kes hetkel riiki juhib, soovin kõigepealt ausust. Et uuel aastal keerutamist, valetamist ja inimestele prügi silma ajamist vähemaks jääks. Ma ei ole kindel, et see juhtub juba 2012. aastal, aga aega on jäänud vähe: Toompea praegune võimuklikk peab hakkama rahvaga arvestama. Ilma parlamendi opositsiooni häält kuulmata, kes ju poolt rahvast esindab, varsti enam edasi minna ei saa.
Rahvale soovin vaid ühte: hakkame jälle oma peaga mõtlema!

Tarmo Tamm (Keskerakond): Iseendale ootan uuelt aastalt seda, et jätkuks tervist ja tahet võidelda selle poliitika eest, mis muudaks elu Eestis paremaks.
Riigile ja tema rahvale soovin usku ja veendumust, et ka meie armsal Eestimaal on võimalik elada õnnelikult. Jätkugu kõigile tervist, armastust ja töökohti ning soovin seda, et ei suletaks mõtlematult koole ning päästedepoosid. Head vana aasta lõppu ja head uut aastat!

Kalvi Kõva (SDE): Uuel aastal soovin endale ja oma lähedastele ning sõpradele tervist ja üksteisest hoolimist. Kui tervis alt ei vea, saame teineteist toetades üle ka kõige raskematest elumuredest. Uuel aastal soovin elada solidaarsemas ja kõiki elanikke rohkem arvestavas riigis. Jõuluajal Võrumaa paljulapselistesse peredesse jõulukingiks arvuteid viies tajusin taas hirmsuurt majanduslikku ja sotsiaalset lõhet meie inimeste elukvaliteedi vahel. Uuel aastal tahaks loota, et see majanduslik ebavõrdsus väheneb. Turvalist aasta lõppu ja uut aastat!

Urmas Klaas (Reformierakond) ei vastanud.

Ester Tuiksoo (Keskerakond) ei vastanud.

Ülo Tulik (IRL) ei vastanud.

Aastalõpu kokkuvõte


Aeg on teha aastalõpukokkuvõte ja tunnustada tublimaid. Meie septembris alanud riigikogulaste iganädalase grillimise põhjal võib järeldada: siit, Kagu-Eestist on Riigikokku valitud üpris erinevaid tegelasi – nii tegusaid kui purulaisku, nii avaralt mõtlevaid kui stampidesse takerduvaid, nii Eesti elu edendamisel aktiivselt kaasa mõtlevaid ja selle heaks ka midagi teha üritavaid kui Riigikokku suurilmaelu nautima läinud daame ja härrasid. Nii pika vastamisperioodi vältel kumab mõtteteravus või vastupidi, -rumalus vastustest ja ka mittevastamisest erksalt läbi.


Kuid kes on siis kes? Ilma igasuguse kahtluseta tuleb tunnistada, et kõige tublimateks vastajateks osutusid Valdo Randpere ja Meelis Mälberg Reformierakonnast ja Tarmo Tamm Keskerakonnast. Nende vastused olid ka kõige loogilisemad, ausad ja konkreetselt probleemi lahkavad. Ei mingit tarbetut ilutsemist ega odava populaarsuse tagaajamist.


Vahepeal üritasid nendega sammu pidada ka Heimar Lenk ja Kalvi Kõva, kuid lõpusirgel jäi esimesel kaks ja viimasel kaks küsimust vastamata ning seepärast parimate sekka jõudmata. Heimari vastused olid konkurentsitult kõige humoorikamad ja sõnaliselt andekamad, kuid samas oli neis kohati liig palju sentimentaalsust ja tükati lausa religioosset paatost. Kiita võib ka Rõuge meest Kalvi Kõva, kelle vastused olid lühikesed ja asjakohased. Puudu jäi ehk konkreetsusest ja omaenda tugevuste väljatoomisest. Sama võib öelda kaks miinust kirja saanud Priit Sibula kohta. Küllaltki tublilt vastas ka Ülo Tulik, kes sai samuti kirja kaks miinust. Miinusena võib ehk välja tuua, et tema vastused kippusid sageli puisteks ja kantseliitlikeks ning neist ei paistnud erilist vastamise rõõmu.


Keskmiste vastajate sekka võib paigutada ka Urmas Klaasi – vastused olid lühikesed, kuid konkreetsed ja asjakohased. Miinuseks oli see, et kolmel korral jättis Klaas küsimusele vastamata. Samuti jäi ebaselgeks, kuidas ta on Kagu-Eesti arengule kaasa aidanud või kavatseb seda teha.


Inara Luigas oli laisem vastaja, kuid see-eest võttis ta palju sõna Riigikogus, mis on samuti tähtis. Samuti tuleb Inarat kiita selle eest, et just tema oli see, kes Kagu-Eesti probleemidega ka reaalselt tegeles – ajades julgelt nii Nursipalu kui Haanja looduspargi asja ja tõstatades Riigikogus Ülo Tuliku vastutusele võtmise korruptsioonikahtlaste tegude pärast.


Kõige laisemate liigasse kuulusid alguses Rein Randver ja Ester Tuiksoo. Kuid kui Randver võttis end hiljem kokku ning hakkas korralikult ja kärmelt vastama, siis Tuiksool esines  „vastamishäireid” kuni aasta lõpuni. Isegi oma uusaastasoove ei suutnud ta õigel ajal ära saata. Kõige laisema vastaja tiitel jääb niisiis jätkuvalt Ester Tuiksoole.


Parimatele auhind!


Võruma Teataja paneb tublimatele valijatega suhtlejatele välja ka auhinna, et neid edaspidigi niisama tubli olema motiveerida. Auhinna, milleks on tasuta reklaam Võrumaa Teatajas, saavad meie kõige tublimad vastajad Valdo Randpere, Meelis Mälberg ja Tarmo Tamm. Õnne! Võtame võitjatega ühendust.

VASTAMISAKTIIVSUSE TABEL

• Vastamisaktiivsuse tabel pärast 15 küsimust:
1. Meie kõige tublimad, hinne 5+ – Valdo Randpere, Meelis Mälberg, Tarmo Tamm – vastanud kõigile küsimustele.
2. Kah tubli, 5- – Kalvi Kõva – vastanud 14 küsimusele 15st (üks vastamata).
3. Hea, 4 – Heimar Lenk, Priit Sibul, Ülo Tulik – vastanud 13 küsimusele 15st (kaks vastamata).
4. Rahuldav, 3 – Urmas Klaas ja Rein Randver – vastanud 12 küsimusele 15st (kolm vastamata).
5. Peaaegu rahuldav, 3 – Inara Luigas – vastanud 11 küsimusele küsimusele 15st (neli vastamata).
6. Mitterahuldav, 2 – Ester Tuiksoo – vastanud üheksale küsimusele 15st (kuus vastamata). Vaatamata lubadusele end parandada ei parandanud end.

Kommenteerimine on suletud

Kõik uudised

 • Valitsus kinnitas töötasu hüvitismeetme pikendamise

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 28, 2020

  Valitsus kinnitas töötasu hüvitismeetme pikendamise Valitsus kiitis neljapäevasel istungil heaks eelnõu, millega riik näeb ette COVID-19 eriolukorras kasutusele võetud töötasu hüvitise jätkamise ka juunis.Tööandja saab töötasu jätkuhüvitist juunikuu eest taotleda kuni 31. juulini. Varasema töötasuhüvitise meetmega võrreldes on hüvitise maksmise tingimusi kitsendatud, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.Kohustusliku[…]

 • Koriluse võidukäik

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 28, 2020

  Koriluse võidukäik JUHTKIRI Viimaste kuude jooksul on inimene kogenud ühtpidi edasiminekut ja teistpidi tagasiminekut. On saadud aru, millistest asjadest loobumine elus tegelikult suuremat ohverdust ei nõua. Loobutud on reisimisest välisriikidesse ja isegi päris pikaks perioodiks spaakülastustest. Teisalt on astutud suur samm tulevikku,[…]

 • Ööpäevaga lisandus 11 positiivset koroonatesti

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 28, 2020

  Ööpäevaga lisandus 11 positiivset koroonatesti Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1122 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 11 inimese testi tulemus osutus positiivseks.Rahvastikuregistri andmetel said positiivse koroonatesti tulemuse kolme maakonna elanikud. Seitsmel juhul oli tegemist Harjumaa elanikuga, neist viie elukohaks on rahvastikuregistri andmetel[…]

 • Võhandu jõest leiti uppunud mees

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 28, 2020

  Võhandu jõest leiti uppunud mees Põlvamaal Räpina vallas leiti võhandu jõest neljapäeva varahommikul uppunud mees.Kell 6.02 sai häirekeskus teate, et Võõpsu alevikus on Võhandu jõest leitud 65-aastase mehe surnukeha.Tõenäoliselt paadiga koos veepõhja läinud mehe tõid pinnaltpäästjad kaldale.Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.Sel aastal on Lõuna regioonis[…]

 • Võru Linnavalitsuse istung 27. mail

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 27, 2020

  Võru Linnavalitsuse istung 27. mail Ranitsatoetuse suuruse määramineRanitsatoetuse suuruseks 2020. aastaks kinnitati 100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta.Müügikoha hooajaliseks laiendamiseks kooskõlastuse andmineOsaühingule Külagurmee anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse  (varjualused, kohvikulauad ja -toolid) paigaldamiseks Seminari tänav 5 hoone ette ajavahemikul 28. mai kuni 30. september[…]

 • VIDEO JA FOTOD Vast valminud peremajades saavad omale uue kodu 43 erihoolt vajavat klienti

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 27, 2020

  VIDEO JA FOTOD Vast valminud peremajades saavad omale uue kodu 43 erihoolt vajavat klienti Kolmapäeva, 27. mai keskpäeval avati pidulikult MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse uued peremajad Võrus Kraavi 2a ja 2b. Juba juunikuu jooksul asuvad sinna elama 43 erihooldusteenuste keskuse klienti, kes kolivad ära keskuse senistest ruumidest Kubjal. PILDIGALERIIMõlemas majas on neli suurt viie kuni[…]

 • Hauka Laada korraldajad on otsuse teinud

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 27, 2020

  Hauka Laada korraldajad on otsuse teinud Vabariigi Valitsus on kehtestanud piirangud, mille kohaselt võib alates 1. juulist korraldada avalikke üritusi välitingimustes kuni 1000 inimesele ning ürituse korraldaja peab tagama, et järgitakse 2+2 reeglit. Sellest tulenevalt toimub järgmine Hauka Laat 7.-8. augustil 2021. aastal.Antsla Tarbijate Ühistu juhataja[…]

 • Naistele suunatud riigikaitse teabepäevi kuulus ligi 200 inimest

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 27, 2020

  Naistele suunatud riigikaitse teabepäevi kuulus ligi 200 inimest Internetti kolinud naistele suunatud riigikaitse teabepäevi kuulas kahe päeva jooksul pea 200 inimest.   Naistele suunatud riigikaitse teabepäevad pidid toimuma märtsi lõpus Võrus ja Narvas, kuid lükati viiruse tõttu edasi ning otsustati korraldada nüüd veebis, edastas ühendus Naised Riigikaitses. Esmaspäeval ja[…]

 • 80 protsenti omavalitsustest tegid oma eelarvet selgitava ülevaate

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 27, 2020

  80 protsenti omavalitsustest tegid oma eelarvet selgitava ülevaate Tänavu kevadeks koostasid 63 omavalitsust ehk 80 protsenti Eesti 79 omavalitsusest oma eelarve lühiülevaate, millega selgitatakse kohalikule kogukonnale, kust tulevad omavalitsuse peamised tulud ning millele need kulutatakse. "Võrreldes eelmiste aastatega on omavalitsuste eelarvete lühiülevaate koostamise aktiivsus oluliselt kasvanud ja see näitab[…]

 • Elektrita jäänud võrulaste hüvitis kukkus Elektrilevi kukrusse

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 26, 2020

  Elektrita jäänud võrulaste hüvitis kukkus Elektrilevi kukrusse Võru linna ja selle lähiümbrust tabas möödunud aasta 27. oktoobri tormi ajal suur elektrikatkestus. Ettevõtete vahel liigutatud 44 232eurosest „trahv-hüvitisest” võivad võrulased paraku vaid und näha ja praegu kehtiv seadus ei kohusta firmat saadud hüvitist lõpptarbijale kandma.Ehitusvead maksid kätteSügistormi ajal[…]

 • Rõuge Ööbikuoru vaatetorni ehitaja jääbki rahast ilma

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 26, 2020

  Rõuge Ööbikuoru vaatetorni ehitaja jääbki rahast ilma Rõuges 2016. aastal valminud Pesapuu vaatetorn on arvatavasti üks külastatavamaid vaatetorne Lõuna-Eestis. Välimuselt kahe linnupesaga puud meenutav vaatetorn on pilkupüüdev nii päeval kui ka õhtuhämaruses, kui süttivad vaateplatvorme ja „kuldmuna” valgustavad erivärvilised tuled. Pesapuu torni ehitajaid aga saadab torni valmimisest[…]

 • FOTOD Sõmerpalu lasteaiale planeeritakse ehitada uus hoone

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 26, 2020

  FOTOD Sõmerpalu lasteaiale planeeritakse ehitada uus hoone Võru vallavalitsuse üheks eesmärgiks on tulevikus Sõmerpalu lasteaia amortiseerunud hoone asemele täiesti uhiuus hoone ehitada, võttes aluseks 2015. aastal valminud Lasva lasteaia hoone ehitusprojekti.Teha uus ja paremVõru vallavolikogu võttis kolmapäevasel, 20. mai istungil vastu otsuse planeerida Sõmerpalu lasteaia uue hoone[…]

 • Võru autokino ajalugu kino algas „Vanamehe filmiga”

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 26, 2020

  Võru autokino ajalugu kino algas „Vanamehe filmiga” Möödunud nädalavahetusel sai ka Võrus ära proovida autokino. Käe said valgeks nii korraldajad kui ka vaatajad, sest samalaadset kinoelamust pole Võrus keegi pakkunud. Näitamisele tuli „Vanamehe film” ning piletihinnaks oli kõigest kaks ja pool eurot. Korraldajateks olid Võru Kannel koos[…]

 • Hooldustööde tõttu katkevad lühiajaliselt ID-teenused

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 26, 2020

  Hooldustööde tõttu katkevad lühiajaliselt ID-teenused Planeeritud hooldustööde tõttu katkeb neljapäeva hilisõhul lühiajaliselt ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID kasutamine e-teenusest.SK ID Solutions, kes on Eesti riigi partner serifitseerimis- ja ajatempliteenuses, teeb neljapäevl kella 23-st kuni reedel kella 5-ni oma infosüsteemi plaanilist hooldust. Hooldustöö tõttu pole 29. mail[…]

 • Sõidueksamil kolm korda põrunuil tuleb uuesti autokooli minna

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 26, 2020

  Sõidueksamil kolm korda põrunuil tuleb uuesti autokooli minna B-kategooria sõidueksamil kolm korda läbi kukkunutel, tuleb tagasi autokooli minna ja seal minimaalselt kaks sõidutundi võtta, vahendas "Aktuaalne kaamera" majandusministeeriumi määrust.Kuna eelmisel aastal oli selliseid juhiloa taotlejaid üle 2600, tõstab see autokoolide koormust, sest ka kohustuslike sõidutundide arvu tõsteti.{loadmoduleid 1109}Muudatus,[…]

 • Ööpäevaga lisandus üks positiivne koroonatest ja suri üks inimene

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 25, 2020

  Ööpäevaga lisandus üks positiivne koroonatest ja suri üks inimene Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 812 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest üks test osutus positiivseks ning suri üks inimene.Rahvastikuregistri andmete kohaselt on positiivse koroonatesti tulemuse andnud inimese elukohaks Harjumaa.Esmaspäeva hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 39[…]

 • Maasikakorjajaks kandideerib üle 100 inimese ametikohale

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 25, 2020

  Maasikakorjajaks kandideerib üle 100 inimese ametikohale Kui viimasel ajal on kõlama jäänud maasikakasvatajate mure, et võõrtööliste puudumisel napib neil töökäsi, siis CVKeskuse statistika näitab hoopis, et maasikakasvataja ametikohale kandideerib suisa üle 100 inimese. Enim tahetud hooajaline töö on praegu maasikakorjaja ja põllutööline – antud ametikohale laekub keskmiselt[…]

 • Kuues liiklusõnnetuses said viga viis jalgratturit ja bussireisija

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 24, 2020

  Kuues liiklusõnnetuses said viga viis jalgratturit ja bussireisija Laupäeval juhtus liikluses kuus vahejuhtumit, milles sai viga viis jalgratturit ja eakas bussireisija. Esimene õnnetus juhtus kella 13.45 paiku Pärnus Niidupargi juures Jaansoni rajal, kus jalgrattaga mäest alla sõitnud 66-aastasele mehele jalutasid vastu kaks inimest koos koeraga. Kuna inimesed viibisid ühel[…]

 • Ülle Lehtna tagab Pargikodu elanikele toetavad koduseinad ja turvalise olemise

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 23, 2020

  Ülle Lehtna tagab Pargikodu elanikele toetavad koduseinad ja turvalise olemise Inimesed, kes hoolitsevad nende eest, kes ise endaga toime ei tule, töötavad eesliinil iga päev, mitte ainult kriisi ajal.Eriolukorras said palju tähelepanu meedikud, politsei- ja päästetöötajad. Kogu tähelepanu oli põhjendatud ja eesliinil viibinud töötajad tegid meie kõigi heaoluks tänuväärset tööd.[…]

 • 50 000 töötut, FIEd ja automaks

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 23, 2020

  50 000 töötut, FIEd ja automaks Mõtlemapanev aeg on. Äsja väljusime eriolukorrast hädaolukorda ja iga päev kuuleme korduvalt, et sügisel tuleb teine häda-eriolukorra laine. Keset seda häda ütles president Kersti Kaljulaid 8. mail Äripäeva raadios välja idee kehtestada automaks ja lubada IT-ettevõtetel tasuda vähem sotsiaalmaksu!?Autoasjatundja arvabAastakümneid[…]

 • Praktilised aiatööriistad muudavad töö kiireks ja lihtsaks

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 22, 2020

  Praktilised aiatööriistad muudavad töö kiireks ja lihtsaks Vaadates aiatööriistade valikut tekib tunne, et iga töö jaoks on vajalik erinev tööriist. Valik on väga suur ja kirju, erinevaid tootjaid palju – kuidas valida oma aeda need kõige vajalikumad ja praktilisemad abimehed, mis muudavad töötamise aias lihtsamaks?Kahtlemata on aiatöödel[…]

 • Madratsi ja kattemadratsi asendamatu mõju kvaliteetse une otsijatele

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 22, 2020

  Madratsi ja kattemadratsi asendamatu mõju kvaliteetse une otsijatele Kvaliteetne uni on midagi, mis koosneb paljudest komponentidest. Osa on neist teada ja mõnele on vaid vihjatud. Ja ikkagi, olgu see teema kui tahes inspireeriv, on ideaalset ja rahustavat puhkust, mugavat ja tervislikku und võimalik saavutada ning seletada nii mõnelgi[…]

 • Kuidas muuta batuudil hüppamine lastele turvalisemaks?

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 21, 2020

  Kuidas muuta batuudil hüppamine lastele turvalisemaks? Batuut pakub palju lõbu ja füüsilist aktiivsust nii väikestele kui ka suurtele lastele. Samas, kui batuudil hüppamise ohutus pole korralikult läbi mõeldud, võib see lastevanematele rohkem muret kui rõõmu tekitada. Igal aastal juhtub lastega õnnetusi, mida oleks saanud ära hoida,[…]

 • Võru Linnavalitsuse istung 20. mail

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 20, 2020

  Võru Linnavalitsuse istung 20. mail Toetuse andmineVõru linna eelarvest eraldatakse sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2020. aasta tegevuste finantseerimiseks 11 562 eurot.Enampakkumise tulemuse kinnitamine ja uue enampakkumise korraldamineTunnistati nurjunuks Okka tn 1, Võru linn kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine ning otsustati korraldada uus[…]

 • Haanja puhke- ja spordikeskuse hanke maksumus väheneb ligi 300 000 euro võrra

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 19, 2020

  Haanja puhke- ja spordikeskuse hanke maksumus väheneb ligi 300 000 euro võrra Haanja puhke- ja spordikeskuse arendamiseks kuulutas Rõuge vald käesoleval aastal välja 1,77 miljoni eurose hanke. Hankes osalesid üheksa ettevõtet, kuid soodsaima pakkumuse tegid kaks kohalikku ettevõtet, keda ootavad ees kibekiired ajad.Hindamiskriteeriumiks oli hind„Hanke võitjaks on kohalike ettevõtjate OÜ Taristu Grupp[…]

 • Võrumaal seadis vette läinud purjus mees oma elu ohtu

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 19, 2020

  Võrumaal seadis vette läinud purjus mees oma elu ohtu Võrumaal Antslas seadis teisipäeval järve läinud purjus mees oma elu ohtu. Päästjad said kell 7.58 teate, et Kobela alevikus on kohaliku väikse järve vees joobes inimene. Kohalik elanik ja päästjad tõid noormehe veest välja, talle anti kuivad riided selga ning hoiti[…]

 • Päevaga said liikluses vigastada kümme inimest

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 19, 2020

  Päevaga said liikluses vigastada kümme inimest Politsei tabas möödunud ööpäeval liiklusest 30 joobes sõidukijuhti.Kõik tabatud juhid olid liiklusse siirdunud alkoholi tarvitamise tunnustega, teatas siseministeerium BNS-ile.Esmaspäev tõi Eesti eri paigus kaasa üheksa rasket liiklusõnnetust, milles said kokku kümme üheksa inimest, neist neli olid jalgratturid. Esimene õnnetus juhtus kella[…]

 • Nelja kuuga kaotasid liikluses elu 18 inimest

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 15, 2020

  Nelja kuuga kaotasid liikluses elu 18 inimest Tänavu jaanuarist aprillini kaotasid liikluses elu 18 inimest ehk täpselt sama palju kui mullu samal ajal, küll aga on tänavu vähenenud liikluses vigastada saanute arv. Nelja kuuga juhtus tänavu 324 rasket liiklusõnnetust, mida on 26 võrra vähme kui mullu. Elu kaotas[…]

 • 5 nippi parima kvaliteediga kõrvarõngaste leidmiseks

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 14, 2020

  5 nippi parima kvaliteediga kõrvarõngaste leidmiseks Isegi, kui elad mõnda aega isolatsioonis ning naudid kodus kvaliteetaega pere seltsis, ei tähenda see, et sul poleks põhjust tuua oma ellu pisut sära ehete näol. Iga päev võib olla pidupäev, eriti, kui su ehtekarbis vaatavad vastu kaunid kõrvarõngad või[…]

 • Vangide arv on langenud pea 2400 piirile

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 14, 2020

  Vangide arv on langenud pea 2400 piirile Kui mullu langes esmakordselt vangide arv Eesti vanglates ja arestimajades alla 2500, siis käesoleva nädala seisuga on vange kokku 2409. Trellide taga viibijatest on süüdimõistetuid 1959 ja vahistatuid 450. Avavanglas viibib 141 inimest ning kriminaalhooldusaluseid on kokku 4023.Mullu 21. mail oli[…]

 • Võru Linnavolikogu istung 13. mail

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 13, 2020

  Võru Linnavolikogu istung 13. mail Võru linna põhimääruse muutmineVolikogus läbis esimese lugemise Võru linna põhimääruse muutmise eelnõu. Eelnõuga täiendatakse Võru linna põhimäärust ja lisatakse kaugosalusega istungi korraldamise võimaluse õiguslik alus.Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kordKehtestati Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme toetuse andmise kord. Toetuse andmise eesmärk on[…]

 • Tütarlapsed päästsid vette kukkunud joobes mehe uppumisest

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 13, 2020

  Tütarlapsed päästsid vette kukkunud joobes mehe uppumisest Võrus päästsid kaks tüdrukut teisipäeva õhtul järve kukkunud purjus mehe uppumisest.Kell 20.33 teatati, et Männiku tänava piirkonnas Kubija järve rannas kukkus purjus mees vette.Päästjate saabumise ajaks olid kaks tütarlast mehe juba veest välja aidanud ning kiirabi kontrollis tema tervist. Ohtra[…]

 • Võru Linnavalitsuse istung 13. mail

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 13, 2020

  Võru Linnavalitsuse istung 13. mail Ehitusloa väljastamineVäljastatakse ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Piiri tn 7b, Võru linn.Kasutuslubade väljastamineVäljastatakse kasutusluba erihooldekodu hoonetele asukohaga Kraavi tn 2a ja Kraavi tn 2b.Projekteerimistingimuste kinnitamineKinnitati projekteerimistingimused Piiri tn 5a kinnistule abihoone püstitamiseks.Kinnitati projekteerimistingimused Aida tn 17 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33[…]

 • Politsei tabas ööpäevaga 50 joobes sõidukijuhti

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 11, 2020

  Politsei tabas ööpäevaga 50 joobes sõidukijuhti Viis juhti olid tarvitanud uimasteid ja 45 olid liiklusse siirdunud alkoholi tarvitamise tunnustega, teatas siseministeerium BNS-ile.Kui sõidukijuht on tarvitanud alkoholi üle liiklusseaduses lubatud piirmäära ehk vahemikus 0,2–1,49 promilli, võib teda väärteokorras karistada kuni 1200-eurose trahvi, kuni 30-päevase aresti või juhtimisõiguse[…]

 • Pangad lubavad kodulaenust puhkusele

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 5, 2020

  Pangad lubavad kodulaenust puhkusele Eesti pangad jõudsid kokkuleppele ühistes maksepuhkuse andmise reeglites eraisikutele ja ettevõtetele. Aprilli viimasest nädalast kehtima hakanud maksepuhkuste kord laieneb enne käesoleva aasta 12. märtsi sõlmitud lepingutele.Enne olulistesse makseraskustesse mittesattunud klientide taotlusi võetakse vastu juuni lõpuni. Hüpoteeklaenude põhiosamaksete puhul pakutakse maksepuhkust[…]

 • 5 nippi, kuidas säästa raha uue aiamööbli ostmisel

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht May 1, 2020

  5 nippi, kuidas säästa raha uue aiamööbli ostmisel Kui uurida, millises toas sooviksid inimesed teha remonti või välja vahetada mööblit, vastavad paljud, et sooviksid endale hoopis mugavat ja funktsionaalset aiamööblit. Eestimaa suvi on lühike ja õues saab veeta vaid loetud kuud aastas, kus ei pea kandma jopet ja[…]

 • Võru Linnavalitsuse istung 29. aprillil

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 29, 2020

  Võru Linnavalitsuse istung 29. aprillil Isikliku kasutusõiguse seadmineAnti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks aktsiaseltsi VÕRU VESI kasuks Ringtee 5 (pindala 158013 m², sihtotstarve üldkasutatav maa) ja Tallinna mnt 15 (pindala 569127 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 95%, veekogude maa 5%) kinnistutele. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.Enampakkumise[…]

 • Kodumaine Egiptus

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 29, 2020

  Kodumaine Egiptus JUHTKIRI Üheks inimkonna jõukuse näitajaks on viimasel ajal saanud see, kui palju keegi on suuteline ühe hooaja jooksul reisima teise riiki, ennekõike mõnele soojale maale. On nii lähemaid kui ka kaugemaid paiku, kuid üheks populaarsemaks sihtkohaks kindlasti Egiptus, mis ei[…]

 • Leedus-Lätis mootorikütus alla euro, meil Eestis üle euro!?

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 28, 2020

  Leedus-Lätis mootorikütus alla euro, meil Eestis üle euro!? Koroonaviirus pani toornafta hinna sõitma nagu Ameerika mägedel, sest nüüdismaailmas ei osatud enne koroona kriisi oletadagi, et mootorikütuste tarbimine võib järsult langeda. Veelgi vähem julgeti mõelda, et toornafta barreli hind võib langeda piltlikult puuraugu põhja, teisi sõnu miinusse. Aga just[…]

 • Õige muruniiduk säästab nii niitmisele kuluvat aega kui ka rahakotti

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 24, 2020

  Õige muruniiduk säästab nii niitmisele kuluvat aega kui ka rahakotti Kaunis kodu ja aed on iga inimese uhkus. Niipea kui esimesed soojendavad päikesekiired paistma hakkavad, märkate, et naaber on pea aeda pistnud ja planeerib esimesi kevadtöid. Pärast talvekaamose möödumist vajavad oksad lõikamist ja põõsad trimmimist. Siit-sealt on vaja riisuda, käbisid[…]

 • Kuidas tehnoloogilised uuendused on aidanud luua maailma parimad kasiinomängud

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 23, 2020

  Kuidas tehnoloogilised uuendused on aidanud luua maailma parimad kasiinomängud Veel paarkümmend aastat tagasi ei osanud keegi ette kujutada, et ruletti või mänguautomaate saaks mängida omaenda kodumugavuses aega veetes. Veel vähem suutis keegi ette kujutada, et kõik kasiinomängud on peatselt saadaval mitte lihtsalt internetis, vaid nutiseadmetes ning seda suurepärase kvaliteediga,[…]

 • Võru Linnavalitsuse istung 23. aprillil

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 23, 2020

  Võru Linnavalitsuse istung 23. aprillil Riigihanke korraldamineKorraldatakse riigihange „Tehislumetootmise taristu projekteerimine ja ehitamine“.Korralduse muutmineVõru Kunstikooli, Võru Muusikakooli ja Võru Spordikooli lapsevanemad vabastatakse õppetasu maksmisest lisaks 2020. aasta märtsile ja aprillile ka maikuu eest neis õpperühmades, kus distantsõpe pole võimalik ning eriolukorra ajal õpet ei toimu.2020.[…]

 • Võhandu maratoni stardipauk laupäeval ikkagi kõlas, aga õige maraton toimub siiski sügisel

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 21, 2020

  Võhandu maratoni stardipauk laupäeval ikkagi kõlas, aga õige maraton toimub siiski sügisel Laupäeval oleks pidanud toimuma 15. Võhandu maraton, kus oleks oodanud stardis umbes 1300 paatkonda ligi 2800 osalejaga. Kuna üritus on rahvusvaheline, siis signaale selle ärajäämisest ja edasilükkamise mõtetest hakkas tulema juba enne eriolukorra väljakuulutamist. Korraldaja Hillar Irvese sõnul hakkas neile[…]

 • Tasakaalust väljas

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 20, 2020

  Tasakaalust väljas JUHTKIRI Ideaalne olukord oleks kui kõik teenused, tooted, ametikohad ning nõudlus nende järele oleks võrdne, tasakaalus. Ajutine ja ootuspärane tasakaaluta olek on lubatud ja üleelatav nii teenuste ja toodete pakkujate kui ka tarbija poolt. Kui olukord kasvab üle pea teadmata[…]

 • Küttepuude soovija peab kolm nädalat kojuveo järjekorras ootama

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 19, 2020

  Küttepuude soovija peab kolm nädalat kojuveo järjekorras ootama Kanepi külje all Lauri külas kümnendat aastat küttepuude müügiga tegelev Mait Hein hindab müügiseisu heaks. Kohaleveo järjekord on suisa kolm nädalat ning teiste müüjate hindu võrdlevad kliendid pöörduvad ostusooviga lõpuks ikka Mait Heina poole.Kuum kaup„Täna hommikul kümneks on juba tulnud[…]

 • Võru Linnavalitsuse istung 15. aprillil

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 15, 2020

  Võru Linnavalitsuse istung 15. aprillil Riigihanke korraldamineKorraldatakse riigihange "Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine".Katastriüksuse jagamineKalmuse tn 16a katastriüksus (pindala 38369 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) jagatakse seitsmeks, moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:Taara tn 2a, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa;Kalmuse tn 10b, sihtotstarve 55% elamumaa, 45%[…]

 • Kaitseväe õppusel said kaks sõdurit liiklusõnnetuses vigastada

  Põlva Apr 15, 2020

  Kaitseväe õppusel said kaks sõdurit liiklusõnnetuses vigastada Põlvamaal juhtus teisipäeva pärastlõunal kaitseväe õppusel liiklusõnnetus, milles said kaks sõdurit vigastada. Õnnetus juhtus kell 16.50 Räpina vallas Jõeveere külas, kus õppusel viibinud kahele Kuperjanovi pataljoni ajateenijale, 19- ja 20-aastasele noormehele sõitis otsa mööda kohalikku teed liikunud sama väeosa veok MAN, mida[…]

 • FOTOD Osula kooli tähtpäevapidustused lükkuvad sügisesse

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 14, 2020

  FOTOD Osula kooli tähtpäevapidustused lükkuvad sügisesse Riikliku eriolukorra tõttu lükkub 30. aprillile planeeritud Osula põhikooli 255. sünnipäeva tähistamine edasi uue õppeaasta sügisesse. Leht küsib, kas tantsusaal oli juba kaunistatud ja kuidas tuleb koolipere toime ilusa sündmuse ärajäämisega.Kaua tehtud kaunikeneOsula põhikooli huvijuht Ülle Hummal sõnab, et kooli[…]

 • Kust läheb piir?

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 8, 2020

  Kust läheb piir? JUHTKIRI Öeldakse, et inimvõimetel on piirid, kuid elu õppetundide kohaselt kipuvad need kaunis elastsed olema. Inimkonnale tundub iga järgnev samm talumatu ja et kohe on lõpp, kuid kriitilisest seisust välja sipeldes harjutakse olukorraga ning seatakse ümber oma eesmärgid ja käitumisviisid.[…]

 • Koos muu kaubaga saab koju tellida ka näiteks laupäevase saunaõlle

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 4, 2020

  Koos muu kaubaga saab koju tellida ka näiteks laupäevase saunaõlle Teisipäevases, 31. märtsi Võrumaa Teatajas ilmus A1000 Marketi toidu kojuveo info, kus saab valida ligemale 200 toote vahel.A1M tegevjuht Tarmo Lauring ütles, et võrulased haarasid võimalusest kohe kinni ja et mõte sündis elust enesest, sest meil kõigil on tuttavate seas[…]

 • Missugust materjali aiamööbli soetamisel eelistada?

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 2, 2020

  Missugust materjali aiamööbli soetamisel eelistada? Õige aiamööbli valimisel saab määravaks korralik eeltöö. Märksõnadeks on kindlasti ilmastikukindlus, hoiustamisvõimalused ja kasutajamugavus. Kuna erinevaid materjale on palju, siis tuleb lähtuda eelkõige isiklikest vajadustest. 1a annab võimalikest headest valikutest lühikese ülevaate, uuri lähemalt!Kvaliteetne aiamööbel on mugav, kestab aastaid ning[…]

 • FOTOD Muinsuskaitseamet annab loa Võru endise tehnikumi lammutamiseks

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Apr 2, 2020

  FOTOD Muinsuskaitseamet annab loa Võru endise tehnikumi lammutamiseks Vähem kui pool aastat tagasi Võru endise tööstustehnikumi ja kunagise õpilaselamu soetanud OÜ Selista Ehitus on praeguseks esitanud Võru linnale taotluse Seminari väljaku äärse ja Koidula tänava kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamiseks. Taotluse kohaselt soovib omanik praegused hooned lammutada ja[…]

 • E-ellujäämine

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Mar 31, 2020

  E-ellujäämine JUHTKIRI Iga asja lõpp on millegi uue algus. Need, kes käed rüpes istuma jäävad, on määratud kindlale hukule. Kui veel kuu aega tagasi oli e-pood miski, mis andis küll kauplejale lisaväärtuse, kuid ei olnud kohustuslik, siis nüüdseks on vaid mõned[…]

 • Võru Linnavalitsuse istung 30. märtsil

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Mar 30, 2020

  Võru Linnavalitsuse istung 30. märtsil Klassikomplektide arvu määramine2020/2021. õppeaastal 1. klasside klassikomplektide arvuks määrati Võru Kesklinna Koolis kaks ja Võru Kreutzwaldi Koolis kolm. Eriklass tõhustatud toe lastele moodustatakse Võru Kreutzwaldi Kooli.Detailplaneeringu koostamise algatamineAlgatatakse L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu[…]

 • Tähelepanu, valmis olla … kohaneme!

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Mar 21, 2020

  Tähelepanu, valmis olla … kohaneme! JUHTKIRI Iga asi tahab kohanemist ja enamasti ei hakata sellega tõsiselt pihta enne, kui on käes viimane aeg. Sundolukord loksutab nii mõnegi asja rööbastele ja uus sõit võib alata. Võib laias laastus öelda, et esimene koroonapaanikanädal on möödas. Kuigi on[…]

 • Kui pikk on paras aeg?

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Mar 4, 2020

  Kui pikk on paras aeg? JUHTKIRI Operatiivsus on tänapäeval iga toimiva ettevõtte edu võtmeks. Klient soovib saada vastuseid kiirelt ja ettevõte peab kõike seda pakkuma. Kes ei ole piisavalt operatiivne, see jääb aja hammasrataste vahele. Operatiivsust nõutakse ka eraelult. Varem kasutati suhtlemiseks telegramme või suusõnal[…]

 • Mitte paremini elada, vaid ära elada

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Feb 21, 2020

  Mitte paremini elada, vaid ära elada Vigu kiputakse parandama alles siis, kui viimane häda käes ja paranduste tegemine on möödapääsmatu. Ideaalne oleks, kui kitsaskohtadele juhitaks tähelepanu juba eos ning muudetakse midagi ennetavalt, mitte alles siis, kui teisiti enam ei saa. Mõnel puhul peetakse seda priiskamiseks ja[…]

 • Põlva kõige väärikam elanik, Maimu Mägi, tähistas 102.sünnipäeva

  Põlva Feb 15, 2020

  Põlva kõige väärikam elanik, Maimu Mägi, tähistas 102.sünnipäeva Põlva kõige väärikam elanik, Maimu Mägi, tähistas täna 102.sünnipäeva, kirjutab Põlva Vallavalitsus.Põlva abivallavanem Janika Usin andis sellel tähtsal päeval üle parimad õnne- ja tervisesoovid. Aasta tagasi antud lubadus taaskohtumiseks sai täidetud!{loadmoduleid 1108}Proua Maimu oli õnnelik, et kõik 5 järeltulevat põlvkonda olid[…]

 • Politsei tabas Lõuna-Eestis vargustelaine arvatavad korraldajad

  Põlva Feb 13, 2020

  Politsei tabas Lõuna-Eestis vargustelaine arvatavad korraldajad Põlva politseinikud pidasid teisipäeval operatsiooni käigus kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Lõuna-Eestis toime pandud arvukates sissemurdmistes ja vargustes. Vargused Lõuna-Eesti kuues maakonnas hakkasid sagenema mullu sügisel, kui politseile laekus järjepanu hulgaliselt teateid erinevate tööriistade, autovaruosade, rehvide ja kütusevargustest. „Septembrikuust sagenema hakanud[…]

 • 1. veebruari paberleht

  Võrumaa Teataja Digileht Feb 1, 2020

  1. veebruari paberleht - Tartu rahuleping kui viimne revideeritav reliikvia- Hirm koroonaviiruse ja gripi ees on suurendanud kaitsemaskide nõudlust apteekides- Elundidoonorluse loa on andnud vaid üks protsent rahvastikust- Võru noored võidutsesid valdkonna tänuüritusel- Alanud õdede aasta toob Võrru juurde hulga haritud meditsiinitöötajaid- Vandaalitsemine[…]

 • Tere ja Farmi ostsid Põlva tehasesse 700 000 euroga lõssipulbriroboti

  Põlva Jan 31, 2020

  Tere ja Farmi ostsid Põlva tehasesse 700 000 euroga lõssipulbriroboti Tere ja Farmi Piimatööstus ostis Põlva tootmisse 700 000 eurot maksnud pulbripakkemasina ja -roboti, mille abil suureneb veel mõne aasta eest 2000 tonniga piirdunud lõssipulbri valmistamine tänavu 6000 tonnini.Robot teeb Põlvas ära töö, milleks varem oli vaja kolme inimest – paneb lõssipulbri[…]

 • Jaak Aab: Põlva riigimaja loomise otsus tuleb teha lähiajal

  Põlva Jan 17, 2020

  Jaak Aab: Põlva riigimaja loomise otsus tuleb teha lähiajal Reedel Põlvamaad väisava riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul tuleb Põlva riigimaja loomise otsus teha lähiajal.Aab kohtub kohalike omavalitsuste esindajatega ning plaanis on arutada riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöövõimalusi piirkonna elu edendamiseks. Veel külastab minister Põlva Noortekeskust.„Põlva esindajatega kohtumise fookuses on võimalikud[…]

 • Põlva maakonna säravamad tähed terviseedenduses on selgunud

  Põlva Jan 14, 2020

  Põlva maakonna säravamad tähed terviseedenduses on selgunud Möödunud reedel 10.01.2020 toimus Põlva Kultuuri- ja huvikeskuses tänuüritus, kus tunnustati maakonna 2019. aasta parimaid tervisedenduse valdkonna edendajaid, teenekaid spordivaldkonna tegijaid ning säravaid kultuuritegelasi.Tervisedenduse valdkonna tunnustamise avas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esinaine Enel Liin. „Magajale jätkub und ja töötegijale tööd. Arvan, et[…]

 • Põlvas 31. detsembril enam sünnitada ei saa

  Põlva Dec 21, 2019

  Põlvas 31. detsembril enam sünnitada ei saa Kuna Põlva haiglas uuest aastast enam lapsi ilmale tuua ei saa, suunatakse sünnitusabi vajajad juba vana aasta viimasel päeval LõunaEesti haiglasse Võru külje all või Tartusse ülikooli kliinikumi, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Jaanuarist Põlva haiglas enam sünnitustegevusega seotud valveringi ei ole. Asutuse[…]

 • 10. detsembri paberleht

  Võrumaa Teataja Digileht Dec 10, 2019

  10. detsembri paberleht - Nädalavahetusel toimus messikeskuses jõululaat- Võru poisid võitsid käsipalli miniliiga etapi- Roosiku külas mõeldakse nii endi kui ka teiste abistamisele- Ruko esines Rõuge kunstikuuris- Võru stripiklubi ootab tööpostile kohalikke kaunitare- Aasta vabatahtlike ja kodanikuühiskonna tegijate tunnustused tulid ka Võrumaale- Võru[…]

 • Kümne aastaga võttis endalt elu 2543 inimest

  Võrumaa Teataja Kagu-Eesti suurim ajaleht Dec 9, 2019

  Kümne aastaga võttis endalt elu 2543 inimest Tartu Ülikooli teadlaste analüüsist selgus, et aastatel 2006–2016 hukkus Eestis enesetapu tõttu 2543 inimest ehk 231 inimest aastas.Eesti enesetappude suremuskordaja on Euroopa Liidu keskmisest 1,5 korda suurem. Teadlased rõhutavad, et suitsiidiennetuses on oluline osa nii koolidel, tervishoiusüsteemil kui ka kogu elanikkonnal. Eraldi tähelepanu[…]

 • Põlva sünnitajad on teretulnud Võrru oma beebisid ilmale tooma

  Põlva Nov 14, 2019

  Põlva sünnitajad on teretulnud Võrru oma beebisid ilmale tooma Teisipäeval otsustas ASi Põlva Haigla nõukogu, et haigla jätkusuutlikkuse tagamiseks kujundatakse sünnitusabi teenused ümber ja sünnitusosakond suletakse selle aasta lõpus.Emade ja beebide ootelLõuna-Eesti haigla ravijuht Agnes Aart tõdes, et Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemise otsus ei tulnud üllatusena. Ta ei pea[…]

 • Põlva haigla loobub sünnitusabi pakkumisest

  Põlva Nov 12, 2019

  Põlva haigla loobub sünnitusabi pakkumisest AS-i Põlva Haigla nõukogu otsustas, et haigla loobub sünnitusabi pakkumisest, selle asemel  rajatakse haiglasse Lõuna-Eesti esimene ämmaemanduskeskus.Teisipäeval kogunenud AS Põlva Haigla nõukogu otsustas haigla jätkusuutlikkuse tagamiseks rajatakse haiglasse Lõuna-Eesti esimene ämmaemanduskeskus ning kaasajastada erakorralise meditsiini osakond, edastas nõukogu. Nõukogu kaalus ka sünnitusabi teenuse[…]

 • Põlvas saab peagi taas ujuda

  Põlva Nov 6, 2019

  Põlvas saab peagi taas ujuda Põlvas on ehitajad lähipäevil lõpetamas ujula renoveerimist, mis toob peagi piirkonna elanikele mugavad suplusvõimalused, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Põlva spordikooli direktori Markus Käo sõnul väidavad ehitajad, et saavad tööd tähtajaks valmis. «Kui algul töötati esmapäevast reedeni, siis viimasel ajal on mehed majas[…]

 • 1. oktoobri paberleht

  Võrumaa Teataja Digileht Oct 1, 2019

  1. oktoobri paberleht - Võrumaa tööstuspärl Lasva veetorn-galerii tähistab kümnendat tegutsemisaastat- Laadamelus kohtuvad konkurents ja lõbu - Nädalavahetusel kaubeldi Sulbi mihklilaadal ja Lätimaal Apes sügislaadal- Loometalgutel pälvisid enim tähelepanu IT-huviring, lahe vahetund ja linnast lugusid pajatav idee- Võru linn ei plaani linnakalmistut naftabaasi[…]