Menu

Riigikogulane vastab oma uusaastasoovide kohta

Foto: WikipediaKÜSIMUS–VASTUS • Seekord lähenesime riigikogulastele pühademeeleolus ja küsisime: mida ootate uuelt aastalt a) iseendale, b) oma riigile ja rahvale?

Valdo Randpere (Reformierakond):
Uuelt aastalt ootan head tervist, huvitavaid mõtteid ja tuge nende mõtete elluviimiseks. Oma riigile ja rahvale soovin, et ometigi lõppeks maailma majanduses rahutud ajad ning Eesti saaks edasi areneda nii, et me kõik võiksime tunda, et meie elu läheb paremaks. Eestlased on viimastel aastatel väga tõsiseid pingutusi teinud ja selle läbi meie oma riigi rahanduse kontrolli all hoidnud. Loodetavasti annab see järgmisel aastal tulemusi ja inimesed saavad aru, et need pingutused ei ole olnud asjatud.

Rein Randver (SDE): Soovin kõigile meile lootuste, eesmärkide täitumist, hoolivust ja üksteisemõistmist. Tugevat tervist saabuvaks aastaks!

Meelis Mälberg (Reformierakond): Isiklikus plaanis soovin, et selle aasta septembris ilmavalgust näinud väike Marta ilusasti kasvaks ja issil-emmel temast palju rõõmu oleks. Loodan ka Värskas asuva kodu ehitusega lõpule jõuda.
Meile kõigile soovin uuel aastal rohkem usku eelkõige iseendasse, aga ka oma riiki. Vaatamata suurtele raskustele oleme praeguseni võrdlemisi hästi hakkama saanud. Meid ei ole just väga palju ning seda suuremat vastutust kannab igaüks oma riigi ja rahvuse püsimise eest. Virisemine ja anonüümne parastamine ei vii edasi ega tee kellegi elu paremaks. Ütleb ju vanasõnagi, et kus viga näed laita, seal tule ja aita!
Soovin, et igaüks meist leiaks oma koha ja saaks anda oma oskuste-võimetekohase panuse eelkõige oma kodukoha ja seeläbi terve Eesti kaunimaks ja paremaks muutumiseks. Võrumaa Teataja tegijatele soovin uueks aastaks teravat sulge ja palju heasoovlikke lugejaid!

Inara Luigas (Keskerakond): Iseendale suuri ootusi pole. Põnevust aga uuelt aastalt ootan küll. Ootan põnevusega, mis ikkagi hakkab juhtuma euro rahaga ja Euroopa Liiduga. Täna pole ju maailmas ühtegi inimest, kes täpselt teaks, kuidas kriis lõppeb. Paljud proovivad kätt finantsnõiakunstis, et olukorda päästa – ka meie riigi valitsus, kuid tulemuseta.
Seega – kas ootan või mitte, aga tean, et järgmine aasta tuleb Riigikogu rahanduskomisjonile tuline aasta, sest paljud seadused tahavad muutmist. Kriis ei lõppe niipea. Tuleb järelikult tööaasta ja loomulikult soovin siis suvel puhata.


Oma riigile soovin mõistlikku valitsemist valitsuse poolt. Rohkem ausust ja ausat juttu oma riigi rahvale. Erakondadele vähem vastandumist ja rohkem ühisosade otsimist, leidmaks lahendusi, kuidas riigis majanduslangusega toime tulla. Rohkem tähelepanu paljulapselistele peredele ja puuetega inimestele ehk nendele, kes sellistes oludes raskelt toime tulevad. Rohkem tööd ja töökohti. Kiigeplatsid on nüüd valmis, hulk üritusi kultuurikalendris, nüüd tahab rahvas tööd teha ja töö eest palka saada. Selle nimel tuleb pingutada.
Soovin, et rahvas ei oleks kuulaja, vaid rohkem nõudja, sest kuulub ju võim Eesti riigis rahvale, mitte kellelegi muule. Ja kõik teised institutsioonid peavad rahva tahet täitma, selle nimel kõvasti tööd tegema ja tulemustest ette kandma.
Soovin kodukandi inimestele ikka tervist ja vastupidavust, rõõmu väikestest õnnestumistest ja heategudest! Hoolivust ja lugupidamist iseenda ja teiste vastu!
Head vana aasta lõppu ja head uut aastat!


Priit Sibul (IRL): Mulle meeldib rohkem tegutseda ja siis tehtu üle rõõmu tunda või aeg-ajalt ka arutada ja mõista, miks kõik päris nõnda ei läinud, kui loodetud või planeeritud. Ma ei ole just suur unistaja või lootja. Aga kui mõelda, mida ma ootan, siis ennekõike seda, et noored mõistaksid teadmiste omandamise vajalikkust ning õpiksid, et tööealised saaksid teha tööd, et meil kõigil oleks piisavalt sõpru ja lähedasi, kelle seltskonda nautida. Enesele ootan ennekõike mõistmist, et kõige olulisem on leida aega ka oma perele ja lähedastele. Tahan olla tänavusest rohkem oma perega ja aidata ning avastada maailma ühes oma lastega.

Heimar Lenk (Keskerakond): Iseendale loodan ikka tervist, sitkust ja vastupidavust, et sellel üsna keerulisel ajahetkel vastu pidada ning oma Mina mitte kaotada. Kerge see ei ole.
Riigile ehk siis valitsusele, kes hetkel riiki juhib, soovin kõigepealt ausust. Et uuel aastal keerutamist, valetamist ja inimestele prügi silma ajamist vähemaks jääks. Ma ei ole kindel, et see juhtub juba 2012. aastal, aga aega on jäänud vähe: Toompea praegune võimuklikk peab hakkama rahvaga arvestama. Ilma parlamendi opositsiooni häält kuulmata, kes ju poolt rahvast esindab, varsti enam edasi minna ei saa.
Rahvale soovin vaid ühte: hakkame jälle oma peaga mõtlema!

Tarmo Tamm (Keskerakond): Iseendale ootan uuelt aastalt seda, et jätkuks tervist ja tahet võidelda selle poliitika eest, mis muudaks elu Eestis paremaks.
Riigile ja tema rahvale soovin usku ja veendumust, et ka meie armsal Eestimaal on võimalik elada õnnelikult. Jätkugu kõigile tervist, armastust ja töökohti ning soovin seda, et ei suletaks mõtlematult koole ning päästedepoosid. Head vana aasta lõppu ja head uut aastat!

Kalvi Kõva (SDE): Uuel aastal soovin endale ja oma lähedastele ning sõpradele tervist ja üksteisest hoolimist. Kui tervis alt ei vea, saame teineteist toetades üle ka kõige raskematest elumuredest. Uuel aastal soovin elada solidaarsemas ja kõiki elanikke rohkem arvestavas riigis. Jõuluajal Võrumaa paljulapselistesse peredesse jõulukingiks arvuteid viies tajusin taas hirmsuurt majanduslikku ja sotsiaalset lõhet meie inimeste elukvaliteedi vahel. Uuel aastal tahaks loota, et see majanduslik ebavõrdsus väheneb. Turvalist aasta lõppu ja uut aastat!

Urmas Klaas (Reformierakond) ei vastanud.

Ester Tuiksoo (Keskerakond) ei vastanud.

Ülo Tulik (IRL) ei vastanud.

Aastalõpu kokkuvõte


Aeg on teha aastalõpukokkuvõte ja tunnustada tublimaid. Meie septembris alanud riigikogulaste iganädalase grillimise põhjal võib järeldada: siit, Kagu-Eestist on Riigikokku valitud üpris erinevaid tegelasi – nii tegusaid kui purulaisku, nii avaralt mõtlevaid kui stampidesse takerduvaid, nii Eesti elu edendamisel aktiivselt kaasa mõtlevaid ja selle heaks ka midagi teha üritavaid kui Riigikokku suurilmaelu nautima läinud daame ja härrasid. Nii pika vastamisperioodi vältel kumab mõtteteravus või vastupidi, -rumalus vastustest ja ka mittevastamisest erksalt läbi.


Kuid kes on siis kes? Ilma igasuguse kahtluseta tuleb tunnistada, et kõige tublimateks vastajateks osutusid Valdo Randpere ja Meelis Mälberg Reformierakonnast ja Tarmo Tamm Keskerakonnast. Nende vastused olid ka kõige loogilisemad, ausad ja konkreetselt probleemi lahkavad. Ei mingit tarbetut ilutsemist ega odava populaarsuse tagaajamist.


Vahepeal üritasid nendega sammu pidada ka Heimar Lenk ja Kalvi Kõva, kuid lõpusirgel jäi esimesel kaks ja viimasel kaks küsimust vastamata ning seepärast parimate sekka jõudmata. Heimari vastused olid konkurentsitult kõige humoorikamad ja sõnaliselt andekamad, kuid samas oli neis kohati liig palju sentimentaalsust ja tükati lausa religioosset paatost. Kiita võib ka Rõuge meest Kalvi Kõva, kelle vastused olid lühikesed ja asjakohased. Puudu jäi ehk konkreetsusest ja omaenda tugevuste väljatoomisest. Sama võib öelda kaks miinust kirja saanud Priit Sibula kohta. Küllaltki tublilt vastas ka Ülo Tulik, kes sai samuti kirja kaks miinust. Miinusena võib ehk välja tuua, et tema vastused kippusid sageli puisteks ja kantseliitlikeks ning neist ei paistnud erilist vastamise rõõmu.


Keskmiste vastajate sekka võib paigutada ka Urmas Klaasi – vastused olid lühikesed, kuid konkreetsed ja asjakohased. Miinuseks oli see, et kolmel korral jättis Klaas küsimusele vastamata. Samuti jäi ebaselgeks, kuidas ta on Kagu-Eesti arengule kaasa aidanud või kavatseb seda teha.


Inara Luigas oli laisem vastaja, kuid see-eest võttis ta palju sõna Riigikogus, mis on samuti tähtis. Samuti tuleb Inarat kiita selle eest, et just tema oli see, kes Kagu-Eesti probleemidega ka reaalselt tegeles – ajades julgelt nii Nursipalu kui Haanja looduspargi asja ja tõstatades Riigikogus Ülo Tuliku vastutusele võtmise korruptsioonikahtlaste tegude pärast.


Kõige laisemate liigasse kuulusid alguses Rein Randver ja Ester Tuiksoo. Kuid kui Randver võttis end hiljem kokku ning hakkas korralikult ja kärmelt vastama, siis Tuiksool esines  „vastamishäireid” kuni aasta lõpuni. Isegi oma uusaastasoove ei suutnud ta õigel ajal ära saata. Kõige laisema vastaja tiitel jääb niisiis jätkuvalt Ester Tuiksoole.


Parimatele auhind!


Võruma Teataja paneb tublimatele valijatega suhtlejatele välja ka auhinna, et neid edaspidigi niisama tubli olema motiveerida. Auhinna, milleks on tasuta reklaam Võrumaa Teatajas, saavad meie kõige tublimad vastajad Valdo Randpere, Meelis Mälberg ja Tarmo Tamm. Õnne! Võtame võitjatega ühendust.

VASTAMISAKTIIVSUSE TABEL

• Vastamisaktiivsuse tabel pärast 15 küsimust:
1. Meie kõige tublimad, hinne 5+ – Valdo Randpere, Meelis Mälberg, Tarmo Tamm – vastanud kõigile küsimustele.
2. Kah tubli, 5- – Kalvi Kõva – vastanud 14 küsimusele 15st (üks vastamata).
3. Hea, 4 – Heimar Lenk, Priit Sibul, Ülo Tulik – vastanud 13 küsimusele 15st (kaks vastamata).
4. Rahuldav, 3 – Urmas Klaas ja Rein Randver – vastanud 12 küsimusele 15st (kolm vastamata).
5. Peaaegu rahuldav, 3 – Inara Luigas – vastanud 11 küsimusele küsimusele 15st (neli vastamata).
6. Mitterahuldav, 2 – Ester Tuiksoo – vastanud üheksale küsimusele 15st (kuus vastamata). Vaatamata lubadusele end parandada ei parandanud end.

Kommenteerimine on suletud