Menu

Keskkonnaprogrammi projektid said 10,87 miljonit eurot toetust

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Foto: AIGAR NAGEL

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada siseriiklikust keskkonnaprogrammist 142 projekti kokku 10 870 118 euroga. Toetust saavad projektid kaheksas valdkonnas üle kogu Eesti.

KIKi nõukogu esimehe ja keskkonnaminister Siim Kiisleri sõnul aitavad kõik need enam kui 140 projekti keskkonda paremaks muuta. „Suurima toetussumma said veemajandusprojektid, tänu millele väheneb oht põhjaveele ning tagatakse tuhandetele inimestele mitmel pool üle Eesti nõuetele vastav joogivesi. Ka on loota, et Peipsi järve seisund paraneb, kui rajatakse Mehikoorma, Kükita, Tiheda, Kasepää ja Kallaste ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid.”

KIKi toetuste üksuse juht Koit Kaskel toob esile, et rahastatud projektide abil lammutatakse maastikupilti kahjustavaid hooneid, korraldatakse ohtlike jäätmete kogumisringe, koostatakse mürakaarte ja tegevuskavasid, rajatakse harrastuskalastajatele püügiplatvorme, organiseeritakse mitmeid teavituskampaaniaid, parandatakse asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme ning viiakse läbi erinevaid inventuure ja uuringuid. „Tegelikult on see on vaid lühike ülevaade toetust saanud projektidest. Lähiaastatel viiakse ellu mitmeid sisukaid ja vajalikke projekte Eesti keskkonna heaks. Tuletame kõikidele toetuse saajatele meelde, et KIKi spetsialistid on alati abiks tekkinud küsimuste lahendamisel ja projektide elluviimisel,“ sõnab Kaskel.  

Suurimad toetussummad suunatakse veemajandusse, järgnevad ringmajandus, merekeskkond, looduskaitse ja metsandus.

Projekti nimi Toetuse saaja Maksumus Toetuse summa Valdkond Maakond
Viitina kolhoosi kartulihoidla lammutamine Rõuge Vallavalitsus 34 337,00 € 30 560,00 € Ringmajandus Võru maakond
Vaskna järve püügiplatvormi rajamine ning noorte säästva kalanduse alase teadlikkuse tõstmine Rõuge Vallavalitsus 9 636,00 € 8 010,00 € Kalanduse Võru maakond
Tamula järvele kalastusplatvormi rajamine Võru Linnavalitsus 18 906,00 € 15 125,00 € Kalanduse Võru maakond
Rõuge vallas Haki külas asuva noorkarjalauda lammutamine Rõuge Vallavalitsus 29 070,00 € 25 872,00 € Ringmajandus Võru maakond
Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid Rõuge Vallavalitsus 42 037,00 € 37 413,00 € Ringmajandus Võru maakond
Ohtlike-ja eterniidijäätmete kogumisringide korraldamine Võru vallas Võru Vallavalitsus 27 600,00 € 24 288,00 € Ringmajandus Võru maakond
Ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine Antsla vallas Antsla Vallavalitsus 5 622,00 € 5 060,00 € Ringmajandus Võru maakond
Mõniste järve püügiplatvormi rajamine ning säästva kalanduse teabepäev Rõuge Vallavalitsus 9 436,00 € 7 810,00 € Kalanduse Võru maakond
Kobela aleviku reovee juhtimine Antsla linna reoveepuhastisse Võru Vesi 193 315,00 € 135 321,00 € Veemajanduse Võru maakond
Keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Viitina järvele Viitina Jahiselts 17 646,00 € 17 446,00 € Kalanduse Võru maakond
Kalapüügivõistluse "Viitina Kuurits" korraldamine Viitina Jahiselts 3 931,00 € 3 251,00 € Kalanduse Võru maakond
Tille veskipaisu kalapääs MTÜ Tilleorg 122 832,00 € 18 425,00 € Veemajanduse Põlva maakond
Mehikoorma aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine AS EMAJÕE VEEVÄRK 799 694,00 € 639 755,00 € Veemajanduse Põlva maakond

Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi kodulehelt rahastatud projektide vaatest siit. NB! Otsing kuvab antud taotlusvooru (2018-2) juures ka erandkorras rahastatud keskkonnaprojekte (KIKi nõukogu 13. juuli, 18. septembri, 27. novembri ja 17. detsembri koosolek). Seetõttu erinevad numbrid ülaltoodud tabeli numbritest.

Keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru esitati toetuse saamiseks 238 projekti kogusummas 20 555 512 eurot. Taotlema olid oodatud nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka keskkonnaorganisatsioonid.

KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD