Menu

Grippi haigestumine püsib jätkuvalt kõrgel tasemel

  • Kirjutas BNS

Eelmisel nädala pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti poole 5978 inimest, neist 44,7 protsenti olid lapsed - võrreldes eelnenud nädalaga arstide poole pöördunute arv oluliselt ei muutunud.

Grippi haigestumuse intensiivsust võib hinnata keskmiseks ja geograafilist levikut laialdaseks. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 453,2.

Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Hiiumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Läänemaal, Raplamaal, Tartumaal ja Viljandimaal.

Vanemaealiste inimeste hulgas kasvas haigestumine 37,5 protsenti, väike tõus oli ka alla neljaaastaste väikelaste seas. Teistes vanusrühmades püsis haigestumine samal tasemel.

Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal langes eelnenud nädalaga võrreldes 82 protsendilt 73,7 protsendilie samas hakkas kasvama muude viirustega seotud haigestumiste arv. Etioloogiline pilt hakkas muutuma mitmekesisemaks.

Võttes arvesse sentinel-seire andmed ja etioloogilise pildi muutused võis eeldada, et haigestumine näitab stabiliseerumise märke, kuid püsib suhteliselt kõrgemal tasemel, märkis terviseamet. 

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetel vajas gripi tõttu hooaja algusest haiglaravi 835 patsienti, neist 58,9 protsenti on olnud lapsed ja noorukid vanuses kuni 19 eluaastat. Viimaste nädalate jooksul oli hospitaliseerimiste juurekasv seotud peamiselt vanemaealiste patsientide grippi haigestumistega.

Raskekujuliste gripijuhtude ülevaade põhineb Tartu ülikooli kliinikumi, Ida-Tallinna keskhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna lastehaigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla ning Narva, Pärnu, Rakvere, Viljandi ja Lõuna – Eesti haiglate edastatud andmetel.

Terviseametile laekunute andmetel vajas gripi tõttu alates jaanuarist intensiivravi 56 inimest vanuses 3-95 eluaastat, neist 35 olid vanemad kui 65 eluaastat. Kolme inimese kohta puudusid kaasuvate haiguste kohta andmed, kaks kolmeaastast last kuulusid riskirühmasse vanuse tõttu. Ülejäänud intensiivravisse sattunutest kuulusid riskirühmadesse nii vanuse kui ka kaasuvate haiguste tõttu. Seitse patsienti olid hooldekodust.

Viimase hetke pakkumine

15 PÄEVA ENIMLOETUD