Menu

Krabi kooli hoonete omandamist arutatakse kohtus

  • Kirjutas Sten Sang

Krabi erakooli pidajat Ale Sprenki ootab kevadel ees kohtutee. Seni hoiab ta mõtteid mujal, laseb kaitsjal oma tööd teha ning elu läheb edasi. Ale Sprenk eile pärastlõunal koduaias koos Walkeriga. Foto: AIGAR NAGEL

Kolmapäeval toimus Võru kohtumajas eelistung, kus oli arutusel Varstu vallale kuulnud Krabi erakooli hoonete ja kinnistu kinkimine koolipidajale MTÜ-le Ostium. Kohtunik Erkki Hirsnik pakkus istungi ajaks märtsikuud.

Võru kohtumaja kohtunik Erkki Hirsnik kinnitas lehele, et eelistung kestis pool tundi ja eeskätt otsustati seal, millal põhimenetlus karistusseadustiku paragrahv 300¹ lõige 1 tunnuste alusel aset leiab. Ale Sprengile on esitatud süüdistus korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest suures ulatuses. Süüdimõistva otsuse korral karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Põhimenetlus toimub järgmise aasta 3., 4., 5., 6., 9. ja 19. märtsil. Kohtunik täpsustas, et Rõuge vald ei taotle asjas midagi, ta ei ole ka menetlusosaline. Süüdistavat poolt esindas Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Allar Nisu. Süüalust Ale Sprenki kohtus kohal polnud, tema seisukohti esindas kaitsja Jaanus Tehver.

Küsitavad tehingud

Rõuge vallavolikogu revisjonikomisjoni ülevaatest selgus, et enne valdade ühinemist on Varstu vald kinkinud Krabi koolihooned  MTÜ-le Ostium. Rõuge vald hindab kingitud vara väärtuseks umbes 711 000 eurot. Varstu valla dokumentides on märgitud koolimaja hinnaks 21 000 eurot ja õpilaskodu hinnaks 5500 eurot.

Varstu vallavolikogu otsusega anti 2016. aastal tollasele Krabi koolipidajale MTÜ-le Ostium tasuta ära Krabi koolimaja koos võimla ja õpilaskoduga. Peale selle anti ära 4,4hektariline kinnistu, kuur ja garaaž. Erivajadustega laste erakool lõpetas õpilaste vastuvõtu 2017. aasta sügisel ning ühing hakkas koolimajas korraldama üritusi ja ruume välja rentima. 2017. aasta lõpus said Krabi kooli õpilaskodu uuteks omanikeks Igor Raju ja Jaana Kõvatu, kes on endised Varstu vallavolikogu liikmed. Nad hääletasid vallavolikogu istungil, mil otsustati õpilaskodu koos muude hoonetega kinkida mittetulundusühingule Ostium. Erakool alustas lepingu algusel taas õpilaste vastuvõttu 2018. aasta sügisel.

Puudulik kommunikatsioon

Kohtu alla antud MTÜ Ostium juhatuse liige ja Krabi koolipidaja Ale Sprenk oli nördinud Rõuge valla poolt politseisse tehtud avaldusest, millele ei eelnenud temaga läbirääkimist hoonete vallale üleandmise teemal. „Nad nägid, et mul on üks kohtuasi pooleli ja otsustasid maas lamajale veel ühe hoobi anda. Jah, ühingul oli vallaga rendileping koolihoonete kasutamiseks, kuid see ei andnud meile mingit kindlust – iga hetk võis selle lepingu lõpetada.” Ta lisas, et MTÜ-lt Ostium edasi uute omanike kätte läinud vanem õpilaskoduhoone oli 15 aastat kasutusel olnud ja lõpujärgus väga halvas seisus. Koolil polnud rahalist võimekust hoonete renoveerimiseks. Koolipidaja sõnul sai vana õpilasmaja erilist vatti siis, kui saabusid erikoolide sulgemise järel väga suurte käitumisraskustega noored. Et ehitis on külgepidi koos elumajaga, tundus mõistlik otsus omada ülevaadet, mis liidetud majaosast saab ning hoone omandasid ja selle eest hakkasid vastutama Krabi kooli tegevusega kursis olevad inimesed. Enne Rajule ja Kõvatule õpilaskodu hoone pakkumist suhtles Sprenk ka teiste kandidaatidega, kes ei tundnud hoone korrastamise vastu huvi.

Eelistungil mitteviibimise kohta möönis koolipidaja Ale Sprenk, et tal ei ole midagi lisada ja las targad mehed arutavad asju. „Sain eelmise aasta keskpaigas teada, et Rõuge valla poolt on politseisse tehtud avaldus korruptsioonikahtlustuse ja toimingupiirangute rikkumise kohta. Nad olid avalduse esitanud juba aasta alguses.” Sprenk on vallalt korduvalt küsinud, mida nad hoonetega edasi plaanivad teha, kuid vastust pole ta saanud. Ta ei välista, et mõistliku arupidamise järel oleks saabunud osapooli rahuldav lahendus ka kohtuvälisel teel. Praegu õpib Krabi erakoolis üle 40 õpilase ning juhtkond on seadnud maksimaalseks koolipere suuruseks 45 õpilast.

Rõuge vallavanem Mailis Koger kinnitas, et Rõuge vald tegi kuriteoteate Lõuna ringkonnaprokuratuurile 26.02.2018 KarS § 300¹ lg 1 tunnustel kriminaalmenetluse alustamiseks „Rõuge vald ei ole antud kriminaalmenetluses menetlusosaline. Antud kohtuasjaga seotud küsimustega tegeleb Lõuna ringkonnaprokuratuur,” sõnas vallavanem.

 

15 PÄEVA ENIMLOETUD