Menu

Võrusoo veetöötlusjaamas võeti kasutusele päikeseelektrienergia

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

AS-ile Võru Vesi kuuluvas Võrusoo veetöötlusjaamas valmis 15 kW päikesepark.

Ettevõtte on kavandanud sel aastal kolme päikesepargi ehitust Võrusoo veetöötlusjaama, Võru linna reoveepuhasti territooriumile ja Antsla reoveepuhasti juurde.

Päikeseparkide summaarne tootmisvõimsus on planeeritud 165 kW. Üle poole päikesejaamades toodetud elektrienergiast hakkab ettevõtte kasutama enda tarbeks.

AS Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi arvates on teostatud ja kavandatavad investeeringud vee-ettevõtte panus keskkonnahoidu ning kõige puhtama ja kõige väiksema ökoloogilise jalajäljega elektritootmisesse. Kõik päikeseenergiapargid peaksid valmima 2020 lõpuks ning projekti kogumaksumuseks on eelarvestatud 123 000 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD