Menu

PÄÄSTEAMET 2018. aastal toimus 730 kodu tulekahju, milles hukkus kokku 50 inimest

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrumaa TeatajaPäästeametil on soov aidata inimestel oma kodu tuleohutumaks muuta ja seeläbi vähendada elumajade tulekahjude arvu.

Sellest aastast annab Päästeamet kodunõustamiste käigus nõu ka hädaolukorraks valmistumise teemal. Lisaks pööratakse enam tähelepanu vingugaasianduri olemasolule.

Kodunõustamise käigus vaadatakse koos omanikuga üle kodu tuleohutusalane olukord ja antakse inimestele nõu, kui leitakse parendamist vajavaid asjaolusid. 2018. aastal käisid kutselised ja vabatahtlikud päästjad ohutusalast nõu andmas 22 986 kodus, mis on rekordiliselt suur arv. Ka sel aastal on plaanis külastada vähemalt 22 000 kodu.

Päästeamet nõustab tuleohutuse osas ja aitab ohte märgata, kuid lõplik vastutus oma kodu turvalisuse eest jääb inimesele endale. Nõustamise eesmärk ei ole inimest kontrollida või trahvida.

Päästeameti eesmärk aastaks 2025 on vähendada igaühe kaasabil Eestis õnnetuste arvu ja kahjusid põhjamaade tasemele, sh vähendada tules hukkunute arvu 12-le ning uppunute arvu 20-le. Päästeamet hoiab Eesti inimeste ohutust ja on usaldusväärne partner turvalisuse tagamisel. Päästeamet on suuruselt kolmas valitsusasutus, kus töötab ligi 2200 inimest. Eesti ühtsesse päästevõrgustikku kuulub ligi 200 kutselist ja vabatahtlikku komandot, kokku 4100 päästeteenistujaga.

Kriisiolukordadeks valmistumise ja juba tekkinud olukorras käitumise juhistega saab tutvuda veebilehel www.kriis.ee. Paberil käsiraamat on olemas kõigis raamatukogudes üle Eesti ja peagi jõuab ka enamikesse koolidesse. Juhised on saadaval eesti, vene ja inglise keeles. Juhised koostas riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm, kuhu kuulusid enam kui 20 organisatsiooni eksperdid. Praktika näitab, et kõige suurem tõenäosus on sattuda kriisiolukorda, mille põhjustavad erakordsed ilmastikuolud.

Lisaks hädaolukorraks valmisolekule on kodunõustamistel fookusesse võetud ka vingugaasiandurite olemasolu. Vingugaasiandur on kohustuslik eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, näiteks tuleks andur paigaldada vannitubadesse, kus on gaasiga köetav veeboiler. Mõistlik on vingugaasiandur paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus asub põlemisprotsessiga seotud seade, nagu näiteks puuküttel toimiv ahi, kamin, katel või pliit.

Vingugaasianduri ja hädaolukorraks valmisoleku teemade kõrval on kodunõustamise põhiteemadeks aga jätkuvalt ka suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid, elektri- ja küttesüsteemid, lahtise tule kasutamine ja inimeste käitumisharjumused.

 

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD