Menu

 

NB! Küsitlus ei ole ametlik ning sellest saadud tulemus ei mõjuta Setomaa liitumise otsust.

Võru maakonna tulevased piirid, juhul kui Setomaa liidetakse Põlvaga.