Menu

KIRIKUPEA TOETAB Põlva maavanema algatust ühtse Setomaa moodustamiseks

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Põlva Maavalitsus

Põlva maavanem Igor Taro kohtus täna Tallinnas EAÕK metropoliidi Stefanusega, et arutada Setomaale Beresje külasse kloostri rajamise üksikasju.

Kirikupea väljendas veendumust, et Setomaa ühendamine on piirkonna ainulaadsuse säilitamiseks ainuvõimalk.

"Setomaa on unikaalse kultuuri ja traditsioonidega piirkond, mis peab jääma ühtseks. Muidu see unikaalne kultuuripiirkond mureneb," sõnas metropoliit Stefanus kohtumise järel.

Möödunud aastal tõstatas Põlva maavanem ministeeriumis toppama jäänud riigimaade üleandmise teema, mis saigi sügisel lahenduse valitsuse otsuse näol lubada Põlva maavalitsusel eraldada kirikule riigimaad kloostri rajamiseks. Maavanem ja metropoliit leppisid kokku, et maade omandiõiguse üleandmine tuleks vormistada notariaalselt võimalikult kiiresti ning lähinädalatel selle küsimusega ka tegeletakse.