Menu

Põlva maavanem algatas ühistranspordikeskuse loomise

Põlva maavalitsuses toimunud ümarlaud vallajuhtidega, kus maavanem tutvustas võimalikke arenguid ühistranspordi valdkonnas. (Põlva maavalitsus)

Kuna maavalitsuste tegevuse lõppedes tuleb ühistranspordi korraldamine üle anda valdadele ühiseks täitmiseks läbi ühistranspordikeskuse, algatas Põlva maavanem Igor Taro keskuse loomise koostöös omavalitsuste juhtidega.

„Olen jätkuvalt seisukohal, et aktiivse positsiooni säilitamine sisult omavalitsuslike ülesannete üleviimiseks on riigimehelik ja piirkonna arengu seisukohalt õige tegu. Seetõttu toetan ka ühistranspordi valdkonnas niisugust lahendust, mis annab meie maakonna omavalitsustele suurema otsustusõiguse inimestele vajaliku teenuse korraldamiseks,“ kirjutas Taro vallavanematele ja volikogude esimeestele saadetud kirjas.

Seni oli olukord ühistranspordi korralduse üleandmisega segane, kuna Maanteeamet ja ministeeriumid saatsid vastakaid signaale selle kohta, kes hakkab maakondliku ühistransporti edaspidi korraldama. Puudus ka arusaam, kas maavalitsustel lubatakse sel aastal algatada ühistranspordikeskuste loomist nende tegevuse lõpetamise valguses. Möödunud nädalal Rahandusministeeriumist saabunud kiri andis selleks võimaluse.

„Kuigi riigihalduse minister nägi eelistatud variandina Põlvamaa omavalitsuste liitumist Jõgeva ühistranspordikeskusega, toetan pigem meie vallajuhtide arvamust, et selle teenuse korraldamine võiks jääda inimestele lähemale,“ märgib Taro. „Kas just igasse maakonda eraldi – see on iseküsimus. Praegune Põlva maakonna leping hakkab tulevikus osaliselt teenindama vähemalt üht Võru maakonna omavalitsust – Võru valda, millega sundliidetakse Orava vald. Ka Setomaa vald jääb sõltumata maakondlikust kuuluvusest kahe lepingu vahel jagatuks. Selles suhtes annaks kahe maakonna transpordikorralduse ühendamine positiivse efekti, kuid selle otsuse saavad teha ainult omavalitsused ise.“

Valitsuse otsuse kohaselt tuleb maavalitsustel anda maakonna bussiliinide korraldamise ülesanded halduslepingu alusel hiljemalt 1. jaanuariks 2018 üle maavalitsuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste poolt asutatud piirkondlikele ühistranspordikeskustele. 29. märtsil kutsus Põlva maavanem vallajuhid maavalitsuse ülesannete üleandmise teemalisele ümarlauale, mille tulemusel jõuti arusaamisele, et esimese valikuna oleks ka edaspidi eelistatud maakondlik arendusülesannete korraldamine.

VIIMASED

Prev Next