Menu

AJALUGU Võru kõige väiksem kool ootab oma saatust

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Koolihoone vajab uuendamist nii väljast kui ka seest

Laupäev, 17. mai 2008 Võrumaa Teataja

KOOL • Eesti seaduste järgi peab inimesel olema võimalus saada põhiharidus emakeeles, kuid seal pole kirjas, millise kvaliteediga see põ- hiharidus peab olema.

Liitklassid ja see, kui üks õpetaja annab mitut õppeainet, sealhulgas selliseid, mille õpetamiseks pole teda kunagi koolitatud, teevad lapsevanemaid murelikuks.

Võru vene gümnaasiumis, kus õpib 64 õpilast, on õpilased jagatud viide liitklassi. Õpetajaid on koolis 12 ja nad jagavad omavahel 11,5 õpetajakohta.

Laste arv koolis väheneb iga aastaga. Gümnaasiumiosa viimane klass lõpetab 2009. aasta kevadel. Seega jääb 2009. aasta sügiseks kooli vaid 29 õpilast. Esialgsete andmete kohaselt astub selle aasta sügisel 1. klassi kolm last. Mitu õpilast järgmistel aastatel kooli tuleb, pole teada.

Õpetajatel on suur koormus

Kuna õpetajakohti on koolis vähe, tähendab see, et üks õpetaja peab andma mitut ainet. Iga võõras aine tä- hendab õpetajatele mitut lisatundi kodust ettevalmistustööd, mille eest ei maksta. Järgmiseks õppeaastaks jääb kooli seitse õpetajakohta, mis tähendab veel väiksemat palka ja veel rohkem tasustamata kodust tööd. Selline olukord sunnib noori õpetajaid lahkuma, noorte õpetajate lahkumine omakorda valmistab meelehärmi lastevanematele.

Õpetajate sõnul on õhk koolis tülidest paks. Probleemid tekivad sellest, kes milliseid tunde annab ja kellel on kui suur koormus. Õppeaineid jagatakse õpetajate sõ- nul igal sügisel nagu kaardipakki (venelastel on ütlemine: nagu kõrvarõngaid õdede vahel).

Mis saab koondamise tõttu koha kaotanud õpetajatest? Eelmise aasta sü- gisel pakkus linnavalitsus vene gümnaasiumi õpetajatele eesti keele süvaõpet, et nad saaksid pärast kooli sulgemist pedagoogidena tööd jätkata. Võru abilinnapea Innar Mäesalu sõnul on linn nõus pakkumist kordama, sest eesti koolidesse oodatakse avasüli häid vene keele õpetajaid.

Vene gümnaasiumi direktori Helle Rebase sõnul õpetajad ka kasutavad linna pakutavaid kursusi, kuid kuna nad ei ela ega tööta eesti keele keskkonnas, siis ei anna eesti keele kursused nii palju enesekindlust, et nad söandaksid eestikeelses koolis õpetama asuda.

Maja vajab remonti

Koolihoone ise on väga kehvas olukorras. Tualettides ja võimlas on küll tehtud korralik remont, kuid maja teised ruumid meenutavad tondilossi. Lõhkumisest ja sodimisest jälgi ei ole. Kool on kole, sest remonti on seal tehtud üle viieteistkümne aasta tagasi.

Linnavalitsusel on plaan kolida sügisel sama maja teisele korrusele Võru täiskasvanute gümnaasium ja enne seda seal remont teha. Esimesel korrusel vahetatakse tööde käigus välja vaid kehvemad aknad. Vene gümnaasiumi kasutuses olevate ruumide remonti ei peeta mõttekaks, sest kool tuleb nagunii ükskord sulgeda. Fassaadi renoveerimiseks on samuti projekt tellitud, kuid millal tööd alustatakse, pole teada.

Linn doteerib vene gümnaasium, sest pearahast kooli ülalpidamiseks ei jätku. 2005. aastal otsustas linnavalitsus, et kool tegutseb niikaua, kuni jagub õpilasi, samas ei täpsustatud, mitme õpilasega on kooli veel mõ- tet töös hoida.

Kooli sulgemine on paratamatu

Nüüdseks on otsustatud, et 2010. aastal vene gümnaasium kas suletakse või liidetakse mõne teise kooliga, seda muidugi juhul, kui kooli õpilaste arv ootamatult ei suurene.

Miks vanemad ikkagi panevad oma lapse kooli, kus on liitklassid, vähe õpetajaid ja remontimata ruumid? Õpetajate sõnul oskavad kõik nende kooli õpilased suurepäraselt eesti keelt: nad tulevad ju eesti lasteaedadest.

Vanemad panevad lapse vene gümnaasiumi, et laps kasvaks vene kogukonnas ja õpiks tundma vene kultuuri. Kui vene gümnaasiumis oli veel huvijuhi koht (Veera Ljubenko ja praeguseks koolist lahkunud Anželika Platonenko), siis korraldati seal nii toredaid pidusid, et vaatama tulid isegi need venelased, kelle lapsed selles koolis ei käinud. Sellest võib teha järelduse, et Võru vene kogukond ei vajagi niivõrd venekeelset kooli, kui oma kultuuri viljelemise kohta. Seega ei peakski linn doteerima kooli, vaid võtma kultuurimajja ametisse vene kultuuriseltsi juhendaja.

15 PÄEVA ENIMLOETUD