Menu

Võru Linnavalitsuse istung 7. veebruaril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Riigihanke korraldamine 

Korraldatakse riigihange "Võru linnas Vilja tänava rekonstrueerimise projekteerimine".

Linnavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine

Mittetulundusühingule Võrumaa Vaegkuuljate Ühing anti otsustuskorras tasuta kasutusse Tartu tn 25, Võru IV korruse konverentsisaal 12. aprillil 2018 kella 11.00-14.00. Konverentsisaalis korraldatakse teabepäev.  

Enampakkumise korraldamine linnavara võõrandamiseks

Korraldatakse kirjalik enampakkumine Võru linnas asuva Kivimurru tn 3 kinnistu (registriosa nr 2977941, katastritunnus 91901:001:0052, pindalaga 6710 m², sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa) võõrandamiseks, alghinnaga 50 000 eurot. Osalustasu suuruseks määrati 50 eurot ja tagatisraha suuruseks 5000 eurot.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati ehitusluba õppehoone ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tn 12 ja puhkeala ehitamiseks asukohaga Kooli tn 8.

Teenuste hindade kehtestamine

Kehtestati väljaspool Võru Linnavalitsuse ametiruume ametniku poolt abielu piduliku kombetalituse läbi viimise teenuse hinnad: 
Jüri tn 12, Võru linn – tasuta; 
Võru linnas – 100 eurot; 
Võru maakonnas – 180 eurot; 
väljaspool Võru maakonda – 250 eurot.

15 PÄEVA ENIMLOETUD