Menu

Võru linnavalitsuse istung 12. septembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine 

Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek avaliku ürituse "Võru Kesklinna Kooli spordinädala heategevusjooks/kõnd" korraldamiseks ning Roosi tänavaga piirneva staadioni, samuti parklate, puhkeala, tänavate ja pargi sulgemiseks 28. septembril 2018 kella 17–20.30 (start kell 18) Võru linnas vastavalt asendiplaanile. 

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse "Võru laat" korraldamiseks 21. septembril 2018 kella 9─16 ning lubati sulgeda liikluseks Vabaduse väljak samal päeval kella 7─17 vastavalt asendiplaanile. 

Vara omandamine 

Otsustati omandada Keskkonnaministeeriumilt Keskkonnaministeeriumilt kui riigivara valitsejalt tasuta kinnistu aadressiga F. R. Kreutzwaldi tn 55, Võru linn (üldpindalaga 1172 m², sihtotsarve 100% ühiskondlike ehitiste maa). F. R. Kreutzwaldi tn 55 kinnistul asub kahe korruseline hoone, mida planeeritakse kasutada kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks.  Eelkõige soovitakse hoonet kasutada linna sotsiaalelamispindade laiendamiseks ja Nöörimaa Tugikodus osutatavate teenuste parandamiseks. 

Kasutuslubade väljastamine 

Väljastati kasutusload abihoonele asukohaga Räpina mnt 3 ja laiendatud kõrvalhoone-saunale asukohaga Lühike tn 4. 

15 PÄEVA ENIMLOETUD