Menu

Võru linnavolikogu istung 17. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Katariina allee Võrus FOTO: Aigar Nagel

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2023

Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2019-2023", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastamise allikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. 

Ühtlasi tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. detsembri 2017 määrus nr 18 "Võru linna eelarvestrateegia 2018-2022" (RT IV, 19.10.2016, 1). 

Eelarvestrateegia põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud tegevuste saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine, et tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus.

15 PÄEVA ENIMLOETUD