Menu

Võru maakonnale eraldati 2018 aastal programmi vahenditeks ligi 60 000 eurot

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

2018. aastal eraldati Võru maakonnale programmi vahenditeks kokku 58 439 eurot, mis jaotati omakorda kaheks taotlusvooruks. Kevadises taotlusvoorus maksti välja 34 930,36 eurot ja sügisvoorus toetati ühendusi 23 508,64 euroga. Kohaliku omaalgatuse programm käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Aastatega on sellest kujunenud üks populaarsemaid siseriiklike programme. 2018 alustas programmi menetlemist Võru maakonnas SA Võrumaa Arenduskeskus.

Programmi populaarsust ja olulisust kohalike ühendust jaoks näitab ka see, et kahe taotlusvooru peale laekus kokku 88 taotlust kogusummas (toetus pluss omaosalus) 150 555 eurot. Kahjuks jätkus vahendeid vaid 41 projekti toetamiseks kogusummas 70 389,13 eurot. On väga positiivne, et Võru maakonna vabaühendused on teotahtelised ja aktiivsed, ning soovivad oma kodukanti nii ajaliselt kui rahaliselt panustada. Taotlusi laekus kõikidest valdadest, kuid kindlasti saab esile tuua aktiivsete piirkondadena Vastseliina ja Antsla piirkonna, kust laekus taotlusi mitmelt erinevalt ühingult.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projekte kahe erineva meetme kaudu. Kogukonna arengule suunatud meetme rahastatud projektide hulgas olid näiteks Luhametsa külapäeva ning Võrumaa noorte suvepäevade korraldamine Rogosi mõisas, sügisvoorust aga toetati lihatöötlemise koolitust kogukonnale ning Nedsaja küla ajalugu talletava kodulehe valmimist. Elukeskkonna ja kogukonna teenuse arendamiseks suunatud projektidest, võiks esile tuua kevadvoorust rahastatud Tsoorus asuva tervisetoa sisustamise ning sügisvoorust Lüübnitsa küla ja piirkonda tutvustava kaardi – infotahvli paigaldamise.

Kõik 2018. aastal toetust saanud projektid on nimetatud SA Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/vabauhendused/kohaliku-omaalgatuse-programm/

15 PÄEVA ENIMLOETUD