Menu

Ajateenistust alustas 1868 noort

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Kutsealuste saabumine Kuperjanovi jalaväepataljoni. 02.07.2018

Esialgsetel andmetel alustas juulis ajateenistust 1868 noort, neist 19 on neiud.

Kaitseressursside ameti esmastele kokkuvõtetele andmetel alustas juulis ajateenistust plaanilise 1761 noormehe asemel 1849 noormeest ning lisaks ka 19 neidu, edastas amet.

"Oma vabal tahtel läks kohustust riigi ees täitma kolmandik kutsealustest," edastas ameti pressiesindaja.

Suurem osa teenistust alustanud noortest saab 11-kuulise väljaõppe järel jao- või reservrühmaülema kutse. Enamus teenistust alustanud noortest on kesk- ja kõrgharidusega.

1. jalaväebrigaadi üksustes alustab teenistust 635 ning 2. jalaväebrigaadis 325 noort. Kalevi pataljonis alustab teenistust 277, mereväes 33, luurekompaniis 17, sõjaväepolitseis 151, staabi- ja sidepataljonis  128 ning toetuse väejuhatuse üksustes 136 noort. Viru pataljonis alustab teenistust 146 noormeest ja kaks neidu.

19 neiust alustab kuus väljaõpet 2. jalaväebrigaadis ning neli 1. jalaväebrigaadi üksustes. Kaks neidu hakkab teenima Kalevi pataljonis, üks mereväes, üks sõjaväepolitseis, üks staabi- ja sidepataljonis ning üks toetuse väejuhatuse üksustes.

1. jalaväebrigaadis teenistus alustanud noored läbivad väljaõppe Tapa, Jõhvi ja Paldiski linnakutes. 2. jalaväebrigaadi ajateenijad läbivad väljaõppe Taara linnakus Võrus.

"Sõdurite tulek tekitab instruktorites ning ülemates alati väikest ärevust - meie kohustus on õpetada tulevasi reservväelasi selliselt, et vajadusel oleksid nad valmis kodumaa eest välja astuda. Olles näinud noori mehi ja naisi, kes sellel nädalal teenistusse astusid, julgen ma olla kindel, et see pinnas, kuhu me teadmised puistame, on viljakas ning maikuu lõpus on meie riik veelgi paremini kaitstud," ütles 1. jalaväebrigaadi veebel staabiveebel Andreas Rebane kaitseväe peastaabi vahendusel ning soovis värskelt teenistust alustanud sõduritele jõudu, sitkust ning uudishimu.

"Sel nädalal 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljonis teenistust alustanud mehed ja naised omandavad järgmise 11 kuu jooksul nii riigikaitseks vajalikke teadmisi kui ka muid praktilisi kogemusi üksuse juhtimisest raskesõidukitega liiklemiseni. Koos sügisel teenistust alustavate kutsealustega moodustavad värsked ajateenijad tarviliku täienduse meie reservstruktuurile," ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Eero Rebo.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 40. nädalal, ehk 1.,2. ja 3. oktoobril.

15 PÄEVA ENIMLOETUD