Menu

Vastseliina Piiskopilinnus alustas ehitushankega teemapargi rajamiseks

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Vastseliina piiskoplinnuse kabeli eskiisjoonised ja palverändurite maja esialgne projekt.

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus kuulutas välja hanke Piiskopilinnuse palverändurite maja ehitamiseks, selle eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 590 000 eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23. detsember.

Palverändurite majja rajatakse ligi 300 ruutmeetril elamuslik interaktiivne ekspositsioon, mis võimaldab külalisel kogeda tolleaegsete palverändurite eluviisi. Palverännutee rajamisel teeb Vastseliina piiskopilinnusega koostööd Pirita klooster. Koostöö tootearenduse ja ühisturunduse osas on planeeritud ka teiste Eesti olulisemate linnustega ning Lõuna-Eesti turismipiirkondadega.

Sihtasutus sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) linnusesse keskaja teemapargi rajamiseks plaanitud 1,5 miljoni euro suuruse toe ja kompleks peaks tervikuna valmima 2018. aastal.

"Esimesed hanked on palverändurite maja ehitamine, kevadel on tulemas ka linnuse kabeli arheoloogiliste väljakaevamiste hange. Sellega paralleelselt teeme ka järelevalvehanked – need tulevad sügisel, nii muinsuskaitseline kui arheoloogiline järelelvalve," rääkis Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse juhatuse liige Ivar Traagel septembris BNS-ile.

Ta rääkis, et kui kabeli arheoloogilised väljakaevamised lõppevad, algab kabeli põhiprojekti koostamine, mis võiks valmida järgmise aasta sügisel. "Lõplikult tahame, et asi oleks valmis 2018. aastal 100 protsenti, siis peavad ka töötajad koolitatud olema ning kõik tehtud, et saaksime külastajaid ja palverändureid vastu võtta," ütles Traagel.

Kokku maksavad linnuse keskaja teemapargi Novum Castrum tööd ligi 1,8 miljonit ja kestavad kaks aastat. Teemapargi kontseptsiooni aluseks on linnusekabelis sajandeid tagasi toimunud ime ning paavsti poolt välja antud ja dokumendina säilinud indulgents, samuti sellest ajendatud keskajast tänapäevani kestvad palverännakud.

Väljakaevatavate ja konserveeritavate ajalooliste linnusekabeli müüride kohale rajatakse kabel, kus on võimalik taasluua sajanditetaguse, ajaloolistes ürikutes kirjeldatud ime sündimine. Lisaks saab seal läbi viia palvusi ja missasid, korraldada kontserte ja näituseid ning sõlmida abielusid.

Ajalooliste kabelimüüride ja kaasaegsete välisseinte vahele jäävas ruumis saavad olema ekspositsioonipinnad, kus kajastatakse väljakaevamiste ja konserveerimise protsessi, linnuse ajalugu ning võimalikke leide.

Projekti elluviimiseks sai sihtasutus EAS-i kaudu 1,5 miljonit eurot toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERDF) ning Vastseliina valla ja SA Vastseliina Piiskopilinnuse omapoolne panus on ligikaudu 300 000 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD