Menu
  • Toimetus avatud:
  • E-R 8.00-16.00 Pk 1, Oja 1, 65602 Võru 1 korrusel
  • info@vorumaateataja.ee
  • Kuulutused ja tellimine:
  • kuulutused@vorumaateataja.ee  tellimine@vorumaateataja.ee TEL: 782 3690
  • Reklaam:
  • reklaam@vorumaateataja.ee TEL: 504 3233
  • Internet ja sotsiaalmeedia:
  • aigar@vorumaateataja.ee
  • Raamatupidamine:
  • arved@vorumaateataja.ee
  • ANNA VIHJE vihje@vorumaateataja.ee

Kuulutused Antslas (Kreutzwaldi 1, E-R 8-10) TEL: 785 5378

Toimetus

Nimi Ametikoht Telefon
Kalev Annom Vastutav väljaandja
Kadi Annom Peatoimetaja 5043233
Heleri Lakur Reporter 5160109
Liana Allas Reporter 5160109
Aigar Nagel Veebitoimetaja / Internet ja sotsiaalmeedia
Margareta Palgi Kujundaja 782 1921
Mari-Liis Piirsalu Kuulutused ja tellimine / Korrektor 782 3690