Menu
 • Toimetus avatud:
 • E-R 8.00-16.00 Pk 1, Oja 1, 65602 Võru 1 korrusel
 • info@vorumaateataja.ee
 • Kuulutused ja tellimine:
 • kuulutused@vorumaateataja.ee  tellimine@vorumaateataja.ee TEL: 782 3690
 • Reklaam:
 • kadi@vorumaateataja.ee TEL: 782 4616
 • Internet ja sotsiaalmeedia:
 • aigar@vorumaateataja.ee
 • Lastelehekülg:
 • vorukael@vorumaateataja.ee
 • Raamatupidamine:
 • arved@vorumaateataja.ee

Kuulutused Antslas (Kreutzwaldi 1, E-R 8-10) TEL: 785 5378

Toimetus

Nimi Ametikoht Telefon
Kalev Annom Peatoimetaja 782 1274
Heleri Lakur Reporter 782 3254
Liana Allas Reporter
Kadi Annom Reklaamitoimetaja 782 4616
Aigar Nagel Veebitoimetaja 782 4516
Margareta Palgi Kujundaja 782 1921
Mari-Liis Piirsalu Kuulutused ja tellimine 782 3690
Aleksander Plado Logistik 5086755
Helin Leis Kuulutused ja tellimine 782 3690
Sirle Nurk Küljendaja 782 1921
Mailit Paju Korrektor / Lastelehekülg