Menu

Ligi 400 uut sõdurit alustas sel nädalal väljaõpet

  • Kirjutas BNS

Kuperjanovi jalaväepataljon

Neljapäeval alustas erinevates kaitseväe väeosades 11 kuud kestvat väljaõpet ligi nelisada sõdurit, kellest enamus saavad nooremallohvitserideks või autojuhtideks.

Suurem osa sõduritest alustasid oma teenistust 1. jalaväebrigaadis, vahipataljonis ja mereväes. Osa ajateenijatest saavad väljaõpet Kuperjanovi jalaväepataljonis ja logistikapataljonis, edastas kaitseväe peastaap.

Kuperjanovi jalaväepataljon

„Eile ma nägin noori Eesti kodanikke, kes kõik olid väga erinevad nii väljanägemiselt kui ka käitumiselt. Täna ma näen juba sõdureid, paari nädala jooksul saavad nad üksuseks, kes esimese baaskursuse lõpuks õpib ära, et koos tegutsedes jõuab kaugemale. Ma soovin sõduritele kasutada ees olevat teenistust nii enda arendamiseks kui ka kodumaa kaitse tugevdamiseks, selleks aga tuleb olla aktiivne, initsiatiivikas ning uudishimulik,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Arno Kruusmann.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Väljaõpet alustavad sõdurid läbivad sõdurioskuste baaskursuse ning seejärel nooremallohvitseride kursuse või autojuhi erialakursuse. Pärast nooremallohvitseri kursuse lõpetamist asuvad jaanuarikutse ajateenijad õpetama juulis ja oktoobris teenistusse saabujaid.

Kokku kutsub kaitseressursside amet ajateenistusse kolmel korral aastas: jaanuaris ja juulis, kui üheteistkümnekuulise ajateenistuse käigus õpetatakse välja reservüksuste juhtivkoosseis ja autojuhid ning oktoobris, kui kaheksaks kuuks kutsutakse ajateenistusse tulevaste reservüksuste rivikoosseis.

LOE VEEL

LOE VEEL

Viimase hetke pakkumine

15 PÄEVA ENIMLOETUD