Menu

Võru LV erakorraline istung 14. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VT

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Räpina maantee T1 kinnistule (registriosa nr 2832041, katastritunnus 91901:011:0081, pindala 42420 m², sihtotstarve transpordimaa). Isikliku kasutusõiguse ala pindala on 27 m² ja isikliku kasutusõiguse esemeks maakaabelliin.

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Kinnitati projekteerimistingimused R äpina mnt 3 kinnistul elamu ja kõrvalhoone laiendamiseks.

Kasutuslubade väljastamine

Võru linnavalitsusele väljastati järgmised kasutusload: - Vee tänava kvartali ümberehitatud teekatetele asukohtadega Vee tänav T1, Liiva tänav T3, Tartu tänav T3, Vabaduse tänav T3 ja Tamula supelrand; - Seminari tn 1 laiendatud ja ümberehitatud koolihoonele; - Jõe tn 5, Seminari tänav T1 ja Tartu tänav T1 sademeveetorustikele; - Seminari tänav T1 side kaabelliinile; - Seminari tänav T1 külmaveetorustikule; - Seminari tänav T1 reovee kanalisatsioonitorustikule.

LOE VEEL

LOE VEEL