Menu

Võru LV erakorraline istung 17. augustil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: VT

KIKi programmides osalemine
Otsustati osaleda järgmistes sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) poolt väljakuulutatud keskkonnaprogrammides:

- jäätmekäitluse valdkonnas, projektiga "Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamine". Projekti kestvus on 12 kuud ja kogumaksumus kuni 92 594 eurot (Võru linna omaosalus kuni 14 604 eurot). Eesmärk on kompostimisplatsi rajamine lähtuvalt Võrumaa omavalitsuste ühisest jäätmekavast aastateks 2015–2020;

- jäätmekäitluse valdkonnas, projektiga "Võru elanikelt kogutud ohtlike ja asbesti sisaldavate jäätmete äravedu ja käitlemine". Projekti kestvus on 12 kuud ja kogumaksumus kuni 21 978 eurot (Võru linna omaosalus kuni 2378 eurot). Projekti eesmärk on elanikkonnale suunatud ohtlike asbesti sisaldavate jäätmete kampaania läbiviimine;

- projektidega "Kubija järvel harrastuskalapüügiks tingimuste loomine" ja "Kaitsealuse Kubija järve hea seisukorra tagamiseks vajalikud tegevused". Projektide kestvus on kuni 12 kuud ja kogumaksumus kuni 35 027 eurot (Võru linna omaosalus projektides kuni 3921 eurot). Projekti raames soovitakse viia läbi Kubija järvel harrastuskalapüügiks tingimuste loomiseks ja Kubija järve hea seisundi tagamiseks vajaliku tegevused;

- projektiga "Tamula järve kaldaala looduskaitselise infrastruktuuri parandamine - matkaraja kompleksse väljaarendamise lõpetamine". Projekti kestvus on kuni 12 kuud ja kogumaksumus kuni 46 577 eurot (Võru linna omaosalus kuni 18 227 eurot). Projekti tegevuste abil soovitakse lõpetada Roosisaarest kuni Võlsini kulgeva Tamula matkaraja kompleksne väljaarendamine;

- veemajanduse alamprogrammi esitatava projektiga "Koreli oja seisundi uuring". Projekti kestvus on kuni 12 kuud ja KIK-ist taotletav finantseering 19 200 eurot (Võru linna omaosalus vajadusel kuni 10% projekti). Eesmärk on viia läbi Koreli oja praeguse seisundi uuringud, mõju- ja ohutegurite määratlemine ning kaitse- ja tervendamismeetmete määratlemine oja seisundi parandamiseks/säilitamiseks.

Samuti otsustati osaleda KIKi poolt väljakuulutatud atmosfääriõhukaitse programmile esitatavas projektis "Võru rattataristu arendamise pilootprojekt". Projekti kestvus on kuni 12 kuud ja kogumaksumus kuni 10 080 eurot (Võru linna omaosalus kuni 1200 eurot). Projekti eesmärk on Võru linnas jalgratta kui alternatiivse liikumisvahendi kasutamise soodustamisega linnaelanike elukvaliteedi sh välisõhu kvaliteedi parandamine ja õhusaaste vähendamisega kliimamuutuste tagajärgede leevendamine.

LOE VEEL

LOE VEEL