Menu

Võru Linnavalitsuse istung 5. oktoobril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavalitsus FOTO: Aigar Nagel

Huvikoolide hoolekogude moodustamine ja liikmete kinnitamine

Kinnitati Võru linna huvikoolide hoolekogude liikmed.

Võru Muusikakool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Jaan Randvere, õppurite esindaja Lilii Ploomipuu, lastevanemate esindaja Karin Antsov, toetava organisatsiooni esindajad Aigar Pindmaa ja Piret Otsatalu
Võru Kunstikool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Triin Kristerson,  õppurite esindaja Liis-Loreen Sepp, lastevanemate esindaja Marju Parv,  lastevanemate esindaja Katre Sissas, toetava organisatsiooni esindaja Siiri Konksi.
Võru Spordikool: õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja Asko Saarepuu, õppurite esindaja Mirtel Kuuse,  lastevanemate esindaja Janno Koreinik, lastevanemate esindaja Ahto Vink, toetava organisatsiooni esindajad Eero Joonas ja Georg Ruuda.

Linnavolikogu esindaja hoolekogudesse määratakse Võru Linnavolikogu otsusega.

Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine

Kinnitati Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud.

Võru Lasteaed Okasroosike: Anu Õun, Pirjo Künnapuu, Yanika Eiche, Anette Org, Maie Maask, lasteaia pedagoogide esindaja Maris Kirss.

Võru Lasteaed Päkapikk: Hedvig Valge, Kadri Vaglakes, Rauno Reilson, Merle Kattai, Lauri Polkovnikov, Piret Pilberg, Martin Kleinert, Dimitri Kulaga, Rauno Lihtsa, Mirja Ots, lasteaia pedagoogide esindaja Pille-Riin Ploom.

Võru Lasteaed Punamütsike: Kaimar Siidra, Lauri Lepler, Marleen Ruusamäe, Stina Kraam, Marina Kraft, Birgit Masing, Eva Traagel, Oksana Aasa, Ingrid Toomeoks, Marju Parv, Ülle Kaaver, lasteaia pedagoogide esindaja Merike Ilves.

Võru Lasteaed Sõleke: Eilika Tsaro, Minna Kuuseorg, Kerly Ojaveer, Triin Ojasoo, Liina Nagel, Karin Terav, Kadi Sõmer, Marti Pungits, Hedi Kaupo-Vessin, Age Mägi, Liis Ilves, Aili Küppar, õpetajate esindaja Juta Boitsov.

Võru linna esindaja määratakse hoolekogudesse Võru Linnavolikogu otsusega.

Korralduse "Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad" muutmine

Võru Kesklinna Kooli teenuste hinnakirja lisati helitehnika ja kõlarite rentimise teenus ning Võru Lasteaias Päkapikk määrati saalide üürihinnaks kaheksa eurot üks tund.  

Ürituste kooskõlastamine ja väljaku sulgemine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek laatade korraldamiseks linna keskväljakul:

"Võru Sügislaat" 21. oktoobril 2022 kella 9–16;

"Võru laat" 18. novembril 2022 kella 9–16.

Ürituste läbiviimseks suletakse väljak kella 9–17.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Tulbi tänav T1.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Linnavalitsuse hoonete puhastusteenus".

Loa andmine vallasvara võõrandamiseks

Võru Muusikakoolile anti luba võõrandada läbi enampakkumise linnavara, kabinetklaver ESTONIA 4468.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba koolihoone ümberehitamiseks asukohaga Jüri tn 42.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba üksikelamu püstitamisele asukohaga Kalmuse tn 25.

Riigihanke tulemuse kinnitamine

Riigihanke "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus" võitjaks tunnistati kõigi kolme linna piirkonna osas GartnerGrupp OÜ pakkumused maksumusega 4 444,00 eurot kuus (summa käibemaksuta) ühe piirkonna kohta.

Hankelepingute sõlmimine toob Võru linnale eelarveaastateks 2022-2023 kohustusi kokku koos käibemaksuga 95 990,40 eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL