Menu

Võru Linnavalitsuse istung 21. novembril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Arengukava kinnitamine 

Kinnitati Võru Järve Kooli arengukava 2019-2024.

Laste arvu suurendamine koolieelsete lasteasutuste rühmades

Linna koolieelsetel lasteasutustel lubati suurendada laste arvu sõimerühmades kuni kahe lapse võrra, aiarühmades kuni nelja lapse võtta ja liitrühmades kuni kahe lapse võrra.

Ürituse kooskõlastamine ja pargi sulgemine

Sihtasutusele Võru Kannel anti nõusolek avaliku ürituse "Võru linna jõulupuu tulede süütamine" läbiviimiseks 2. detsembril 2018 kella 16–17 Võru Kesklinna pargis.

Katastriüksuse jagamine

Kesk tänav T1 katastriüksus (pindala 6914 m², sihtotstarve 100% transpordimaa) jagati kahekümne viieks, katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Kesk tänav T1, sihtotstarve 100% transpordimaa; Toome tn 4b, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 4a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 6a, sihtotstarve 100% elamumaa; Toome tn 6b, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 3a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 5a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 7a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 9a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 11a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kirsi tn 6b, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 15a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 17a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 19a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 21a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 23a, sihtotstarve 100% elamumaa; Tööstuse tn 5b, sihtotstarve 100% elamumaa; Vilja tn 43a, sihtotstarve 100% ärimaa; Kesk tn 16a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 18a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 20a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 22a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 24a, sihtotstarve 100% elamumaa; Kesk tn 26a, sihtotstarve 100% elamumaa; Tööstuse tn 3b, sihtotstarve 100% elamumaa.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine

Algatatakse avatud menetlus Niidu tn 8 kinnistule ehitise püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba kaugküttetorustiku ehitamisele asukohtadega Räpina maantee T1, Räpina mnt 15, Räpina mnt 16, Räpina mnt 19, Räpina mnt 22b.

Konkursi korraldamine

Kuulutatakse välja konkurss Võru Linnavalitsuse hallatava asutuse Võru Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks. Moodustati konkursikomisjon koosseisus: linnapea Anti Allas, abilinnapea Sixten Sild, kultuurispetsialist Inge Tolga, linnasekretär Ülle Müürsepp, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv.

LOE VEEL

LOE VEEL

Viimase hetke pakkumine