Menu

Võru Linnavolikogu istung 16. oktoobril

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru Linnavolikogu istung 16. oktoobril 2019 FOTO: Aigar Nagel

Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2024

Võeti vastu "Võru linna eelarvestrateegia 2020-2024", kus kajastuvad nimetatud perioodiks kavandatud investeeringud ja nende rahastusallikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Ühtlasi tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 17. oktoobri 2018 määrus nr 14 "Võru linna eelarvestrateegia 2019-2023".

Eelarvestrateegia põhieesmärk on Võru linna  arengukavas kavandatud tegevuste saavutamiseks rahaliste vahendite planeerimine, et tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus.

Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Otsustati müüa otsustuskorras Võru linnas asuvad maaüksused Kesk, Kirsi, Toome, Tööstuse ja Veski tn kinnistute omanikele, hinnaga 4 eurot/m².
Tegemist on erakinnistute ja tänava vahele jäävate haljasaladega, mida elanikud on majade ehitamisest alates hooldanud.
Kinnisasja omanikul on võimalus kasutada ostuõigust kuni 30. novembrini 2020.

Projektis osalemine

Otsustati osaleda partnerina Euroopa Liidu teadus- ja tehnoloogialase koostööprogrammile COST esitatud projektis "Positive Energy Districts European Network (PED-EU-NET)". Linnade koostööprojekti kestvus on kuni 60 kuud (2020–2024), eeldatav kogueelarve on 650 000 eurot. Projektis omafinantseering puudub.  

Audiitori määramine

Võru linna 2019.–2022. aastate konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks määrati AUDIITORBÜROO ELSS OÜ.

Võru Linnavalitsuse liikmetele preemia määramine

Linnavolikogu otsustas maksta linnavalitsuse liikmetele preemiat ühe kuu ametipalga ulatuses.

LOE VEEL

LOE VEEL