Menu

Võru Linnavalitsuse istung 14. detsembril 2022

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Osalemine pilootprojektis

Võru linn osaleb Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt korraldatavas "Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine" pilootprojektis VOL 2.

Projekti kestvus on 24 kuud. Võru linnal omaosalust ei ole.

Katastriüksuste liitmine

Liideti katastriüksused Räpina mnt 22f (pindala 1666 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) ja Räpina mnt 22g (pindala 421 m², sihtotstarve 100% tootmismaa). Moodustatavale katastriüksusele määrati aadressiks Räpina mnt 22f ja sihtotstarve 100% tootmismaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele:

Jüri tänav (sihtotstarve transpordimaa);

Jüri tn 54 (sihtotstarve ärimaa);

Paju tänav T1 (sihtotstarve transpordimaa);

Räpina maantee T1 (sihtotstarve transpordimaa).

Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Projekteerimistingimuste andmine

Nõustuti Kaevu tn 1 kinnistule elamu-kõrvalhoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused.

Nõustuti Aida tn 7 kinnistule elamu-kuuri laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata, kinnitati projekteerimistingimused.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba elamu püstitamiseks asukohaga Roosi tn 38.

Hanke tulemuse kinnitamine

Hanke "Linnavalitsuse hoonete puhastusteenus" võitjaks tunnistati Puhtalt Sinule OÜ pakkumus maksumusega 28 776,00 eurot (summa käibemaksuta).