Menu

.      

Võru Linnavalitsuse istung 14. veebruaril 2024

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Võru Linnavalitsuse istung 14. veebruaril

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule Raami tee, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks kinnistule F. R. Kreutzwaldi tn 85b, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.

Detailplaneeringu algatamine

Algatati Võru linnas  Pikk tn 17, 17c, 17d, 17e ja 17h kinnistute detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kehtiva detailplaneeringuga võrreldes ühele hoonele (sügavkülmlaole) suurema kõrguse määramine. Planeeringuga määratakse kruntide hoonestusala, ehitusõigused, arhitektuurilised tingimused ehitistele, tehnovõrkudega liitumised, liikluskorralduse põhimõtted ja servituudi vajadusega alad. Planeeritava maa-ala suurus on u 4,72 ha.

Ehitusloa väljastamine

Väljastatakse ehitusluba PVC halli püstitamiseks asukohaga Pikk tn 20c.

Kasutusloa väljastamine

Väljastatakse kasutusluba lasteaia Sõleke ja lasteaia Päkapikk päikeseparkide paigaldamisele.

LOE VEEL

LOE VEEL