Menu

Kagu-Eesti arenduskeskused soovivad mobiilsidevõrgu parendamist

  • Kirjutas BNS

SA Võrumaa Arenduskeskus, SA Valgamaa Arenguagentuur ja SA Põlvamaa Arenduskeskus esitasid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning rahandusministeeriumile pöördumise, milles juhtisid tähelepanu 3G-4G-võrkude viletsale kättesaadavusele piirkonnas ning tegid ettepaneku avada 2023. aasta riigieelarves pilootpiirkonna mobiilside parandamise meede.

Arenduskeskuste sõnul on selleks, et Kagu-Eesti suudaks mingilgi määral säilitada elanike arvu ja ettevõtete konkurentsivõimet, äärmiselt oluline piirkonnas mobiilsidelevi miinimumtaseme arengu hoidmine. Keskuste sõnul ei ole väga paljud piirkonnad saanud osaks tehnoloogia uuendustest ja 3G-4G võrkude kasutus on siiani kättesaamatud. 

Ühtlasi puuduvad piirkonnas ka uuringud, mis selgitaksid välja mobiilsidelevi valged alad, mistõttu kinnitavad probleemide ulatust vaid keskuste juhatuste liikmete isiklikud kogemused.

Kui üheltpoolt on tegemist konkurentsivõime säilitamisega või elementaarse tehnoloogilise vajaduse tagamisega, siis teiselt poolt on keskuste hinnangul tegemist elanikkonna turvalisuse tagamisega. Hajaasustuses on ainsaks hädaolukorra juhtumi teavitusvahendiks mobiiltelefon. Mobiilside võrkude arendus parandab operatiivside ja tagab piiriäärsete maakondade elanike hulgas suuremat turvalisuse kindlustunnet. 

Praegu on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium keskuste sõnul arendamas kiire internetivõrgu ühendusi hajaasustuses. Arvestades Kagu-Eesti asustust, kus paljud majapidamised asuvad mitmete kilomeetrite kaugusel üksteisest, võib kiire internetiühendus jääda pikema aja jooksul kättesaamatuks just kalli ühendusmaksumuse tõttu. Samas saaks mobiilside levi parandamist kasutada kompensatsioonimehhanismina piirkondades, kuhu kiire internetiühendus 5–10 aasta jooksul ei jõua. 

Seetõttu esitavad Kagu-Eesti maakondade arenduskeskused majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku, alustada mobiilsidelevi parandamise pilootprojektiga Kagu-Eesti kolmes maakonnas. Lisaks suurele hajaasustusega piirkonnale on kolmel maakonnal kokkupuuteala, nii Vene- kui Läti riigipiiridega. 

Keskused teevad ettepaneku pilootprojekti käigus tuvastada Kagu-Eestis kohalike omavalitsuste, riigi ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga koostöös turutõrke piirkonnad, kus mobiilside puudub ja need piirkonnad defineerida. Parendamise meetme avamiseks tuleks nende hinnangul 2023. aasta riigieelarvesse planeerida üks miljon eurot.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD