Menu

Tervisekeskuse detailplaneeringuga saab veel kord tutvuda

  • Kirjutas Heleri Lakur

Võru linna volikogu oli eilsel istungil päevakorrapunktide hääletamisel väga üksmeelne. Foto: AIGAR NAGEL

Üle pika aja tuli Võru linna volikogu istungil arutlusele vaid üks päevakorrapunkt, mis puudutas Tartu tänav 7, Tartu tänav 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikule väljapanekule suunamist ehk planeeritava perearsti- ja tervisekeskuse rajamist Koreli oja ja Tartu tänava äärde.

Tervisekeskuse detailplaneering

Abilinnapea Toomas Sarapuu sõnas volikogu istungil, et eelmise aasta veebruaris algatatud Tartu tn 7, Tartu tn 9 ja Koreli park P1 kinnistute ja lähiala detailplaneering tuleb saata volikogus otsustamisele ja avalikule väljapanekule. Linnaarhitekt-planeerija Sirli Kokk selgitas, et linna soov on muuta planeeringuga maaüksuste piire, sihtotstarvet, määrata ära ehitusõigused ning teede, parkimise ja tehnovõrkude paigutused eesmärgiga teha kolmest maaüksusest üks krunt. Eelnõu kohaselt soovib linn olemasolevatest kinnistutest Tartu tn 7, Tartu tn 9 ning osast Koreli park P1 kinnistust moodustada ühe krundi pindalaga 6818 m², mille sihtotstarbeks on kavandatud 100 protsenti tervishoiuasutuse maa ning Koreli park P1 ülejäänud osast pindalaga 24 470 m² moodustada 100 protsenti haljasalamaa.

Samuti lisas ta, et planeeritava tervisekeskuse juurde on ette nähtud 44 parkimiskohta. Peale selle on krundile planeeritud lisaparkla rajamise võimalus, 16 parkimiskohaga ala. Koka sõnul on planeering kooskõlastatud nii päästeameti kui ka maa-ametiga. Volikogu võttis otsuse vastu üksmeelselt.

Kus on parklakohad?

Volikogu liikmele Olev Lüütsepale tekitas küsimusi ka Võru bussijaama naabruses oleval kinnistul tekkinud parkimismure, mis võib tulevikus saada probleemiks ka tervisekeskuse külastajaile. Küsimustele vastas Anti Allas, kes selgitas olukorda: „Parkimisala, mis asub teisel pool autopesulat (Võru bussijaamast üle tee, praeguse autopesula kõrval olev krunt – toim.), kuulub eraomanikule ja ehitustööde tõttu ei ole parkimisala tõepoolest kasutatav. Linnavalitsusele on jõudnud informatsioon, et kui autopesula-pood valmis saab, on parkimiskohad olemas ka edaspidi.” Muu hulgas vastas linnapea sama volikogu liikme lisaküsimusele, et tulevast parkimisprobleemi tervisekeskuse ja bussijaama külastajaile arutatakse edaspidi koos teiste naaberomavalitsustega, lisades, et tegemist on ühise teema ja ühiste kuludega.

Volikogu liige Tarmo Piirmann juhtis tähelepanu asjaolule, et Võru Linna Lehes ilmunud volikoguliikme nime taga oleva erakonna nimes esineb kirjavigu ning palus vea parandada. Volikogu esimees Ülo Tulik lubas info edasi anda.

Esimeses päevakorrapunktis Räpina mnt 4, 6, 6a ja 6b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise kohta jagas selgitusi majanduskomisjoni esimees Jüri Miks, kes soovis, et see päevakorrapunkt lükataks edasi järgmisesse volikogusse arutamisele. Volikogu hääletas päevakorrapunkti maharvamise poolt üksmeelselt.

20 PÄEVA ENIMLOETUD