Menu

.      

Kolmas riigihange Sõmerpalu lasteaia ehitamiseks oli edukas

  • Kirjutas Kadi Annom

Peagi saab praegu Sõmerpalus Pargi tänaval asuv amortiseerunud lasteaiahoone ajalooks ning asemele  kerkib liginullenergiahoone nõuetele kohane ehitis. Foto: AIGAR NAGEL

Käesoleva aasta 13. jaanuaril kuulutas Võru vald välja järjekorras juba kolmanda riigihanke Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu ehitamiseks.

Tööde maksumuseks oli määratud 3,25 miljonit eurot ning pakkumiste tähtaeg sai ümber möödunud reedel, 3. märtsil Möödunud aasta kevadine ning sügisene hange ületasid planeeritava maksumuse niivõrd suures mahus, et neid ei olnud võimalik aktsepteerida. Esimese hanke tulemusena oli vallavanem Kalmer Puusepa sõnul parim pakkumus ligi kuus miljonit eurot, mis kuidagimoodi valla võimalustesse ei mahtunud. Kolmandale hankele laekus kümme pakkumist ning hange osutus edukaks OÜ KRC Ehitus jaoks.

Kolmas tõi edu

Vald lootis enne uue hanke väljakuulutamist ehitusprojektis tehtud muudatuste ning ehitusturu stabiliseerumise peale. Pärast suuri ponnistusi ning kolmandat lõppenud hanget kinnitab Puusepp, et ehitus- ning lammutustööde kogumaksumuseks on ligi 3,87 miljonit eurot. Plaani kohaselt lammutatakse esmalt oma aja ära elanud olemasolevad hooned ning asemele ehitatakse uus energiatõhus lasteaiahoone, mis vastab liginullenergiahoone nõuetele ning mille ülalpidamiskulud on võimalikult madalad. Olemasoleva hoone renoveerimist peab Puusepp ebamõistlikuks, sest kokkuvõttes tuleb uue loomine soodsam kui vana ümbertegemine ning lõpptulemus tuleb täpselt selline, nagu vajatakse ja ei jääda vanadesse olemasolevatesse seintesse kinni.

Mööndused ehitusprojektis

Pärast esimese hanke ebaõnnestumist tunnistas vallavanem, et vallavalitsus on ehitusprojekti uuesti läbi vaadanud ja teinud seal muudatusi, mis annaksid ehitajale vabamad käed ja võimaldaksid kuludelt kokku hoida, ilma et lõpptulemuse kvaliteet kehveneks. Ka oldi kindlad, et ehitusmaterjalide hindade stabiliseerumine või langus loob võimaluse hanke lõpptulemuse saavutamiseks soovitud summas.

Nüüd, mil hanke maksumus on selgunud, kerkib päevakorda ka küsimus, kas või kuidas proovitakse uue hoone loomisel vähendada võimalikku kõne all oleva Nursipalu harjutusvälja laiendusest tulenevat müra. „Seoses Nursipalu võimaliku laiendusega ehitusprojektis muudatusi ei kavandata,” kinnitab Puusepp.

Üle poolesaja lapse

Praegu on Sõmerpalu lasteaed kolmerühmaline ning lasteaias käib 60 last. Lasteaia direktori Hille Kesa sõnul on sel kevadel lasteaeda lõpetamas 16 last. See tähendab, et 7. märtsi seisuga on järgmisel õppeaastal lasteaia Mummukeste rühmas 20 last, Põnnikeste rühmas 19 last ja Täpikeste sõimerühmas 16 last, neli sõimerühmaealist last jääks lasteaiakoha ootele. 2024. aasta kevadel läheb direktrori kinnitusel kooli kuus last ja 2024. aasta sügiseks on laekunud juba viis avaldust.

Uus lasteaiahoone peaks esialgse plaani kohaselt valmima järgmise aasta 1. aprilliks. Lammutus- ning ehitustööde ajaks kolivad lasteaialapsed asenduspinnale Sulbis asuvasse Roosu talu vabaaja keskusesse.

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD