Menu

Võru Linnavalitsuse istung 11. novembril 2021

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võru FOTO: Aigar Nagel

Riigihangete tulemuste kinnitamine

Riigihankel "Korraldatud jäätmevedu Võru linnas" tunnistati edukaks Eesti Keskkonnateenused AS pakkumus järgnevate hindadega: segaolmejäätmed 0,05 €/m3, vanapaber (paber-kartong) 0,01 €/m3 ja toidu- ja sööklajäätmed 0,01 €/m3 (summa käibemaksuta).

Riigihankel "Kõnniteede lumetõrje ja hooldus" tunnistati edukaks GartnerGrupp OÜ pakkumus kogumaksumusega 67 350 eurot (summa käibemaksuta).
Hanke objektiks on ca 20 km Võru linna avalikult kasutatavate kõnniteede (kõnniteed, mis seni on olnud kinnistuomanike koristada) hooldus perioodil 01.12.2021 – 30.04.2022.

LOE VEEL

LOE VEEL