Menu

.      

Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimistöid rahastatakse REACT-EU fondist 4 400 000 euro ulatuses

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimistöid rahastatakse REACT-EU fondist 4 400 000 euro ulatuses FOTO: Aigar Nagel

Parandamaks tervishoiuteenuste regionaalset kättesaadavust ning tõstmaks haiglate võimekust igapäevatöös ning võimalike tervishoiukriiside korral tulevikus, rahastatakse Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise rahastust REACT-EU kokku 26,64 miljonit eurot kuue Eesti haigla juurdeehitusteks, rekonstrueerimistöödeks ning meditsiinitehnika soetamiseks.

Lisaks Põhja-Eesti Regionaalhaiglale (PERH) ja Tartu Ülikooli Kliinikumile saavad toetuse abil tulevikus rohkem ja paremaid teenuseid pakkuda ka mitmed väiksemad, kuid regionaalselt üliolulised haiglad Paides, Kärdlas, Kuressaares ning Võru lähistel Meegomäel.

Lõuna-Eesti Haigla rekonstrueerimistöid rahastatakse REACT-EU fondist 4 400 000 euro ulatuses.

Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise rahastu REACT-EU eesmärgiks on parandada regionaalset tervishoiuteenuste kättesaadavust ja tõsta tervishoiuasutuste kriisivalmidust nii näiteks nakkuspuhangute kui ka kriisiolukorrast tingitud kaasuvate haigustega toimetulekuks. Võru lähistel Meegomäel asuv Lõuna-Eesti Haigla on kagu regiooni suurim üldhaigla ja ainus, mis tagab ööpäevaringse sünnitusabi ja muu arstiabi neljal erialal, lisaks on seal labor, radioloogiakabinet, õendusabi ja mitmed muud teenused.

Küll aga ei vasta 80-ndatel ehitatud hoone tänapäevastele nõuetele ning eriti teravalt tuli see esile pandeemiaga. Eurorahade toel on võimalik osaliselt rekonstrueerida haigla ruumid ja piirata nii nakatumisriski infektsioonhaigustesse. Praegu on sisehaiguste osakonnas 40 voodikohta, kuid patsientide isoleerimiseks on tarvis välja ehitada 20 ühekohalist palatit. Rekonstrueerimise käigus rajatakse energiasäästu saavutamiseks päikeseelektrijaam ning rekonstrueeritakse valgustussüsteem. Kaasajastamisele lähevad ka haigla amortiseerunud kütte- ja ventilatsioonisüsteem.

“Investeerime haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri kaasajastamisse, et suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust kriisidele reageerida ning tagada tervisesüsteemi toimepidevus nii nakkuspuhangute ajal kui laiemalt,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Toetuse andmise eesmärk on tugevdada haiglate vastupidavust, parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning tõsta tervishoiusüsteemi valmisolekut kriisideks.“

REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on Euroopa Komisjoni loodud rahastu COVID-kriisist väljumiseks, millest toetatakse tervishoiusektorit ja elavdatakse majandust. Eesti on REACT-EU vahendeid kasutanud eeskätt vaktsineerimise, koroonaviiruse testimise, haiglate kriisideks valmisoleku tõstmise ja seireuuringute rahastamiseks. REACT-EU vahendeid saab kasutada aastatel 2020-2023. Haiglate infrastruktuuri investeeringute projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus, jälgides eesmärkide ja tulemuste saavutamist ning tagades väljamaksed.

20 PÄEVA ENIMLOETUD