Menu

.      

Rõuge vallajuhid mõistavad hukka Nursipalu harjutusväljaku raadamisotsuse

  • Kirjutas Jaanus Tanilsoo

Metsa raadamine Nursipalju harjutusväljal. Autor/allikas: ERR

Rõuge valla vallavanem Mailis Koger ja volikogu esimees Aigar Kalk nõustuvad Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga ning mõistavad hukka Nursipalu harjutusväljal 94 hektaril kiirkorras tehtud raadamisotsuse, mis eirab keskkonnamõju hindamise põhimõtteid.

Keskkonnaamet, olles kursis Nursipalu arendustegevusega kaasneva suure avaliku tähelepanuga, ei kaasanud sedavõrd tähtsa otsuse tegemisse Rõuge vallavalitsust, kohalikku kogukonda ega keskkonnaühendusi.

Keskkonnaamet andis 25. oktoobril Nursipalu ca 94 hektari suurusel alal loa metsa raadamiseks, ignoreerides keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevat nõuet oodata enne lubava otsuse tegemist ära mõju hindamise tulemused.

Raadamisega alustati koheselt ning nädal hiljem oli kogu otsusega lubatud ala lagedaks raiutud. Raie leidis aset maa-alal, mille kohta kohalik seltsing „Inimsõbralik Nursipalu“ on teinud ettepaneku looduskaitse alla võtmiseks moodustatava (Keretü) looduskaitseala koosseisus.

“Keskkonnaameti käitumisviis on selges vastuolus keskkonnamõju hindamise põhilise ideega: keskkonnariskiga tegevusi ei lubata enne, kui nende mõjud on nõuetekohaselt välja selgitatud,” selgitas Rõuge vallaga koostööd tegev Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Siim Vahtrus. “Antud juhul ei ole küsimus selles, kas harjutusväli rajatakse või mitte, vaid selles, kuidas seadusi järgitakse ning kui hästi on kaitstud kodanike õigused. Juhtum demonstreerib ehedalt, kuivõrd kaitsetu on kohalik kogukond olukorras, kus riigiasutused ei järgi keskkonnaalaseid seaduseid − riik asub kiirkorras tegevusi ellu viima ning tekitab pöördumatu kahju enne, kui keegi jõuab otsust vaidlustada ning tegevuse seaduslikult peatada.”

20 PÄEVA ENIMLOETUD