Menu

Võru Linnavalitsuse istung 11. märtsil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Ürituste kooskõlastamine ja puhkeala sulgemine

Mittetulundusühingule Rulakool anti nõusolek avaliku ürituse "Tartu Rulakooli suvepäevad" raames treeningute ja võistluse korraldamiseks skate-pargis järgnevalt:

21. juulil 2020 (treeningtunnid) kella 17–20;
22. juulil 2020 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;
23. juulil 2020 (treeningtunnid) kella 10.30–12 ja kella 17–20;
24. juulil 2020 (võistlus noortele) kella 12–18.

Detailplaneeringu koostamise algatamine

Algatati Kanepi tn 16 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi kinnistule ehitusõiguste määramiseks. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,35 ha.

Ehituslubade väljastamine

Väljastatakse ehitusluba lasteaiahoone laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Vabaduse tn 15a.

Väljastatakse ehitusluba kaugküttetorustiku ehitamiseks asukohtadega Põllu tänav T1, Räpina maantee T1.

LOE VEEL

LOE VEEL