Menu

Võru Linnavalitsuse istung 15. aprillil

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Aigar Nagel

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange "Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine".

Katastriüksuse jagamine

Kalmuse tn 16a katastriüksus (pindala 38369 m², sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) jagatakse seitsmeks, moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Taara tn 2a, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa;

Kalmuse tn 10b, sihtotstarve 55% elamumaa, 45% veekogude maa;

Kalmuse tn 12b, sihtotstarve 50% elamumaa, 50% veekogude maa;

Kalmuse tn 14a, sihtotstarve 55% elamumaa, 45% veekogude maa;

Kalmuse tn 16a, sihtotstarve 65% elamumaa, 35% veekogude maa;

Kalmuse tn 18a, sihtotstarve 70% elamumaa, 30% veekogude maa;

Kalmuse tn 20a, sihtotstarve 80% elamumaa, 20% veekogude maa.

Nõustuti Ringtee 10 katastriüksuse (pindala 93728 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) jagamisega kaheks, moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

Ringtee 10, sihtotstarve 100% tootmismaa;

Ringtee 10b, sihtotstarve 100% tootmismaa.

Isikliku kasutusõiguse seadmine

Anti nõusolek Petseri tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Sundvalduste seadmine

Seatakse sundvaldus Vilja tn 18a, Vilja tn 18b,  Vilja tn 22 ja Vilja tn 26 katastriüksustele aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike püstitamiseks.

Ideekonkursi korraldamine

Otsustati korraldada Võru Järve Kooli uue õppehoone arhitektuurne ideekonkurss.

Ideekonkursi ideekavandite sisuliseks hindamiseks moodustati žürii koosseisus linnapea Anti Allas, linnamajanduse osakonna juhataja Tauno Asi, peaarhitekt Diana Vene, Võru Järve Kooli direktor Reet Kangro, EAL volitatud arhitekt-ekspert Hanno Grossschmidt, EAL volitatud arhitekt Eva Kedelauk, EAL volitatud sisearhitekt Riin Kärema. MTÜ Eesti Arhitektide Liit (EAL) esindajate asendusliikmeks määrati volitatud arhitekt Kalle Komissarov.
Ideekonkursile tööde esitamise tähtaeg on 16.06.2020.

LOE VEEL

LOE VEEL