Menu

420 pagulast loobus Eestisse tulemisest või nende toomisest keelduti

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Eestisse paigutati ümber või asustati 206 niinimetatud kvoodipagulast, samas neid, kelle siia toomisest Eesti riik keeldus või kes ise loobusid, on enam kui kaks korda rohkem. 

Kaitsepolitseiameti reedel avalikustatud aastaraamatu andmetel on Eesti 2018. aasta lõpu seisuga ümber paigutanud või asustanud kokku 206 sõjapõgenikku Türgist, Kreekast ja Itaaliast. "Oleme riik, mis viib enne isikute Eestisse paigutamist nendega läbi vestluse, mille eesmärk on hinnata põgenikega seotud võimalikku ohtu julgeolekule ja avalikule korrale ning nende võimet sulanduda ühiskonda," märgib aastaraamat 

Vastuvõtmisest keeldumise aluseks on kahtlused isikute ütluste tõele vastavuses, seotuses äärmusrühmitustega või ilmnenud takistused inimeste lõimumiseks Eesti ühiskonda.

"Kontrolli tulemusena on Eestisse toomisest keeldutud ja Eestisse asumisest on ise loobunud kokku 421 migranti," seisab aastaraaamatus. Neile lisanduvad inimesed, kelle Eestisse toomine välistati esmaste isikuandmete analüüsi põhjal.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ütles reedel ajakirjanikele, et nende seas, kelle Eestisse toomine välistati, on vähemalt üks inimene, kes hiljem radikaliseerus.

15 PÄEVA ENIMLOETUD