Menu

EV100 avaliku ruumi projekt on toonud neljale linnale 6,8 miljonit

Tulevikus hakkavad Võru keskplatsi valgustama suured valgusvõrud

Eesti Arhitektide Liidu ja EV100 missiooniprojekt „Hea avalik ruum“ on toonud juba neljale linnale kokku toetust ligi 6,8 miljonit eurot, kokku osaleb projektis 16 linnakeskust.

Eesti Arhitektide Liidu (EAL) teatel on Euroopa Ühtekuuluvusfond otsustas toetada linnaruumi projekte Põlvas 1,38 miljoni, Valgas 1,5, Tõrvas 1,2 ja Võru linnas 2,7 miljoni euroga. Ülejäänud projektide rahastamine otsustatakse 2017. aasta jooksul. 

„Linnasüdamete taaselustamise protsess on edukalt käivitunud. Jääme huviga ootama projektide valmimist ja nende mõju regionaalse arengu toetamisel,“ märkis kultuuriminister Indrek Saar kolmapäeval Arhitektuurimuuseumis projekti teise etapi võistlustööde väljapanekul.  „Väikelinnakeskuste korrastamine on kindlasti tänuväärt missiooniprojekt ning keskuste korda tegemises on näha tugevat potentsiaali inimesi liita, kasvatada kogukonna ühtsustunnet ja muuta linnade elukeskkonda elavamaks ja atraktiivsemaks," lisas minister.  

Kahe aasta eest ellu kutsunud arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ eesmärk on aastateks 2018-2020 planeerida ja ümber ehitada 16 Eesti linna kesksed avalikud alad, peaväljakud ja peatänavad, sealhulgas muuta keskused jalakäijasõbralikeks, kultuuriürituste, tseremooniate, spordi ja muude sündmuste läbiviimise kohaks, mis aitaks vältida väikelinnade laialivalgumist ja toetaks ühtlasi linnakeskustes ettevõtlust. 

„Projektid valmivad, rahastusotsused on tehtud või tegemisel ja varsti võime ilmselt kuulda uudiseid ehitustööde algusest,“ sõnas EAL-i aseesimees ja „Hea avalik ruum“ projektijuht Kalle Vellevoog. „Õigus mitmekülgseid huvisid ja vajadusi rahuldavale ning esteetiliselt nauditavale avalikule ruumile on kõigil, sõltumata elukoha suurusest ja asukohast. Loodame, et meie programm on alles algus suurematele protsessidele ja lähitulevikus muutuvad selle eeskujul ka paljud teised Eesti linnad, asulad ja väiksemad asustatud paigad. Muutuvad sellisteks kohtadeks, kus inimestel on hea elada, kus lisaks toimivale majandusele on aktiivne kultuuri- ja huvitegevus ning inimesed ei kipu sealt lahkuma suurematesse tõmbekeskustesse," lisas Vellevoog.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD