Menu

Riigikaitsekomisjon tutvub Nursipalu harjutusväljaku ja kagupiiriga

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

FOTO: Andrei Javnašan Võrumaa Teataja

Riigikaitsekomisjon peab neljapäeval ja reedel väljasõiduistungid Lõuna-Eestis, külastab Nursipalu harjutusväljakut ja Piusa kordonit ning tutvub olukorraga kagupiiril.

Komisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul peab komisjon regulaarselt külastama kaitseväe ja Kaitseliidu üksusi, et olla kursis igapäevase väljaõppe hetkeseisu ning võimalike esilekerkivate probleemidega. Samuti on tema sõnul komisjoni liikmetel väga oluline tutvuda Kaitseliidu ja piirivalve koostööga ning olukorraga Eesti piiril.

Neljapäeva pärastlõunal tutvub komisjon Nursipalu harjutusväljaku võimaluste ja vajadustega. Koos Rõuge valla volikogu liikmetega arutatakse kaitseväe ja Kaitseliidu koostööd harjutusväljaku arendamisel. Samuti räägitakse Kaitseliidu tegevusest maapiiriäärsel alal ning koostööst piirivalve ja politseiga.

„Meie kiirelt arenev kaitsevägi peab saama kvaliteetselt harjutada,“ ütles Hanso. „Paremad väljaõppetingimused on parema riigikaitse eelduseks, see on meie riigi ja rahva ühine huvi. Võrus asuv 2. jalaväebrigaad pole siis erand.“

Komisjoni liige Johannes Kert ütles, et rahvusvahelise olukorra dünaamika on hakanud meile dikteerima kaitseväeliste harjutusväljakute mahte ja nende rajamise tempot. Kert lisas, et põhjapoolsete harjutusväljakute praeguseks tekkinud ülekoormusele on ka kaitseväelaste vedamine sadade kilomeetrite kaugusele või hoopis välismaale niigi nappide ressursside raiskamine, mida Eesti endale lubada ei tohiks.

„Üksikud kildkondlikud või mitte väga selged grupihuvid ei peaks domineerima selgete riigikaitseliste vajaduste üle,“ ütles Kert. „Soovi ning hea korralduse abil on võimalik ka kaitseväe naabrus ja harjutusväljakud muuta pigem turiste piirkonda toovaks ettevõtluseks.“

Nursipalu harjutusväli, pindalaga 3134 hektarit, paikneb Võru maakonnas Rõuge ja Sõmerpalu vallas. Harjutusväli asub Võru linnast umbes 12 kilomeetri kaugusel lääne suunas. Suurema osa väljakust haarab enda alla Kerretu soo.

Reedel külastab riigikaitsekomisjon Piusa kordonit ja tutvub Kagu-Eesti erinevate piirilõikudega. Kõne all on Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveameti koostöö piiri valvamisel ja kaitsel, piiri väljaehitamine ning koostöö kohaliku omavalitsusega.

Väljasõiduistungitel osalevad komisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots, Oudekki Loone, Ain Lutsepp, Madis Milling, Toomas Paur ja Tiit Terik.

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD