Menu

.      

Kodusünnitus nõuab edaspidi internetiühenduse olemasolu

FOTO: VTKodusünnitusel peab ämmaemandusabi osutamiseks olema 1. augustist jõustuva määruse kohaselt ruum, kus on ühendusvõimalus telefoni- ja arvutiside süsteemiga.

Eesti Ämmaemandate Ühingu ettepanekute alusel välja töötatud eelnõu kohaselt vajab ämmaemand oma töö dokumenteerimisel ka arvuti kasutamise võimalust ning seetõttu peab olema tagatud ühendus arvutivõrguga. Samuti peab ämmaemandal olema kaasas telefon.

Kuigi kodusünnitusabi ei osutata kindlas kohas ja selleks ettenähtud ruumis, peab teenuse osutajal olema dokumentide, aparatuuri ja ravimite hoidmiseks vajalik nõuetekohane ruum. Ruumi ja sisseseade nõue on analoogne koduõendusteenuse osutamisele seatud nõudele, selgub eelnõu seletuskirjast.

Eelnõu loetleb ka ravimid, mis peavad olema ämmaemandal kaasas kodusünnitusabi osutamiseks ja mis on vajalikud kiireloomuliseks sekkumiseks ning esmaabi andmiseks ägedate reaktsioonide ja erakorraliste terviseseisundite ilmnemisel.

Eelnõu rakendumisel tekivad kodusünnitusabi pakkuval ämmaemandal kulutused töövahenditele ja ravimitele, mis tal peavad teenuse osutamisel kaasas olema, samuti kulutused seoses tegevusloa taotlemisega, seisab seletuskirjas.

Sünnitajale tekkivad kulud sõltuvad teenuseosutaja kehtestatud hindadest ja kodussünnitamise asjaoludest ehk sünnitaja ja kodusünnitusabi pakkuva ämmaemanda vahel sõlmitud kokkuleppest.

LOE VEEL

LOE VEEL

20 PÄEVA ENIMLOETUD