Menu

Mis panna Eestis rahvahääletusele?

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Võrumaa Teataja küsimustele vastanud rahvasaadikud pooldavad teatud küsimuste panemist rahvahääletusele, nagu seda tegid kreeklased mõni aeg tagasi laenuandjate nõudmiste osas.

Demokraatlikus riigis, kaasa arvatud Eestis, on kõrgeima võimu kandja rahvas. Esindusdemokraatia puhul valib rahvas omale küll valimiste kaudu esindajad, ent rahvas võib ka ise olulisi asju otsustada – rahvahääletuse ehk referendumi kaudu. Eestlased näiteks korraldasid 2003. aasta sügisel hääletuse Euroopa Liiduga liitumise puhul ning hääletusel toetas enamus, 67 protsenti vastanutest ELiga liitumist. Enne seda korraldasid eestlased rahvahääletuse 1992. aastal uue põhiseaduse vastuvõtmise küsimuses, kus valdav enamus, 92 protsenti toetas uut põhiseadust.

Kreeklased on varem referendumiga otsustanud seda, kas riiki valitseb president või kuningas. Äsjase referendumi eesmärgiks oli välja selgitada, kui paljud pooldavad Euroopa Liidu laenuandjate poolt peale surutud kärbete jätkamist ning selgus, et seda toetab vaid 39 protsenti samas kui 61 protsenti on vastu. Kuivõrd kreeklased soovivad ligi 85 miljardit eurot laenu juurde saada juba varem antud ligi 250 miljardile eurole, siis on paljud eestlased avaldanud arvamust, et niisama lihtsalt ei tohiks kreeklastele raha juurde anda. Kuivõrd raha andmise otsuse tegemisel osalevad eestlased, peaks ka eestlastel olema õigus rahvahääletusel otsustada, kas anda kreeklastele laenu juurde või mitte. Selline hääletus näitaks kreeklastele, et on võimalus, et nad enam laenu juurde ei saa.

Kagu-Eestist valitud riigikogu liikmetest toetas ainult EKRE esindaja Uno Kaskpeit seisukohta, et Eesti peaks korraldama referendumi Kreekale antavate laenude osas. Teised ei pidanud seda vajalikuks, seda eelkõige põhjusel, et riigikohus on teinud laenude osas otsuse, et see on viimane piir ja edasise osas tuleb muuta põhiseadust ja korraldada rahvahääletus. Küll aga pooldavad rahvasaadikud näiteks e-hääletuse süsteemi või pagulaste maaletoomise küsimuse rahvahääletusele panemist.

Kommentaarid   

+8 #1 julius 2015-07-17 00:12
Kui kuulasite täna ilma kõrgema hariduseta ja igati eluvõõra peaministri (raske teda isegi ministriks nimetada) juttu, siis pidi igaüks üheselt aru saama, et rahvas on loll ja ta ei kavatsegi lolli rahva arvamust arvestada.
Ma nimetaksin neid Kagu-Eestist Riigikokku pääsenuid suurimateks kodukandi vaenlasteks. Nad kas ei oska või ei taha ise mitte midagi mõelda, See, mida Rõivas ette laulab, seda aga pimesipäi takka kiidetakse. Nagu ullikesed . Tõsta sõrm üles ja kõik naeravad.
Riigikogulased ei ole ilmselt isegi Eesti PÕHISEADUST läbi luhgenud, Vastasel juhul teakksid, et oma kummitempli rolli täitmisega on nad loonud valitsusele rohelise tee põhiseaduse rikkumiseks. Ja neid punkte on juba palju, mida on rikutud. Referendumile tuleks panna pagulaste teema, Kreeka toetamine ja riigireformi vajadus. Kuigi enne valimisi räägiti riigireformi vajalikkusest, siis nüüd on see teema unustatud.Põhis eadusele vilistades hakatakse läbiviima haldusterritori aalset reformi ja sedagi tagantotsast. Selle ainsaks tulemuseks on see, et Elu Eestimaal hävitatakse täielikult. Kahjuks rumalad saadikud Kagu-eestist seklest aru ei saa
Tsiteeri | ebasobiv
+4 #2 võrulane 2015-07-17 16:11
Alustuseks tuleb eestis rahvahääletusel e panna küsimus mis puudutab erakorralisi riigikogu valimisi, ja seejärel saab edasi vaadata, ikka üks samm korraga mitte tormata ja ülepeakaela toimida.
Tsiteeri | ebasobiv

ARVAMUS