Menu

Liikvel on ühekordse kasutusega keelatud külmaainete balloonid

  • Kirjutas Võrumaa Teataja

Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et liikvel on ühekordse kasutusega külmaainete balloonid, mis on Euroopa Liidu turul keelatud juba üle kümne aasta. Enamikel juhtudel sisaldavad nad väga kõrge globaalse soojenemise potentsiaaliga fluoritud kasvuhoonegaase ehk F-gaase (nt R-134a, R-407 ja 410 seeria gaasid ja R-404A). Osoonikihti kahandavate ainete puhul (nt R-22) on ühekordsete mahutite turuleviimise keeld kehtinud veelgi kauem.

Ühekordsete gaasiballoonide turustamisel on tegemist ebaseadusliku kaubandusega ja need on Euroopa Liidus keelatud.

Lubatud on ainult korduvkasutusega ja korrektselt märgistatud balloonid. Lisainfo

LOE VEEL

LOE VEEL

15 PÄEVA ENIMLOETUD